Prisnivået på varer og tjenester i Norge ligger 44 prosent over gjennomsnittet i EU og Europa. Foto: Heiko Junge / NTB

Prisnivået i Norge ligger 44 prosent over gjennomsnittet for EU i 2019. Bare Island er dyrere enn Norge og ligger 59 prosent over gjennomsnittsnivået.

Våre nærmeste nordiske naboer, Danmark og Sverige, ligger henholdsvis 41 prosent og 23 prosent over gjennomsnittsnivået på varer og tjenester i EU, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

De nylig publiserte tallene fra den Europeiske kjøpekraftsundersøkelsen viser også at Norges relative bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger, falt med 8 prosentpoeng til 47 prosent over EU-gjennomsnittet i 2019

Norge ligger dermed fortsatt på fjerdeplass i Europa når det gjelder BNP per innbygger, noe vi har gjort siden 2015. Luxembourg, Irland og Sveits topper rangeringen, mens Albania og Bosnia-Hercegovina ligger nederst.

Den relative nedgangen i BNP per innbygger skyldes ikke en nedgang i Norges totale BNP – som tvert imot gikk svakt opp fra 2018 til 2019 – men forhold blant enkelte land som innvirker på tallene.

I Luxembourg er for eksempel en stor andel av landets arbeidsstyrke utenlandske pendlere. De bidrar dermed til Luxembourgs BNP, men er ikke inkludert i befolkningstallet som BNP per innbygger baseres på.

I Irland påvirkes tallene av at det skattemessig er fordelaktig for multinasjonale selskaper å etablere seg der, men at disse selskapenes inntekter hovedsakelig går ut av landet.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.