Global oppvarming har kun spilt en minimal rolle i matmangelen som har rammet Madagaskar, heter det i en studie fra forskergruppa World Weather Attribution.

Øya er rammet av den verste tørkeperioden på fire tiår, og Verdens matprogram (WFP) sa forrige måned at mer enn 1,3 millioner mennesker er ansett for å være i en matvarekrise eller unntakstilstand.

– Dette er i bunn og grunn den eneste hungersnøden på jorda som er utløst av klimaendring, sa WFPs sjef på Madagaskar, Arduino Mangoni i november.

Ifølge World Weather Attribution (WWA), som har ledet an i utviklingen av måter å raskt knytte ekstreme værfenomener til klimaendringer, falt det i regnsesongene de to siste årene bare 60 prosent av de normale regnmengdene sør på Madagaskar.

Regnmangelen fra juli 2019 til juni 2021 skyldes spesielle værforhold som inntreffer rundt én gang hvert 135. år, og den er kun overgått i alvorlighetsgrad av den katastrofale tørken fra 1990-1992, heter det i studien.

– Basert på observasjoner og klimamodeller har forekomsten av lite regn ikke betydelig økt på grunn av menneskeskapte klimaendringer, heter det.

I rapporten skriver WWA at «fattigdom, dårlig infrastruktur og en avhengighet av regnbasert landbruk, kombinert med naturlige klimavariasjoner» er hovedfaktorene. Klimaendringene «spiller ikke mer enn en liten rolle», heter det videre.

Funnene sammenfaller med en rapport fra FNs klimapanel IPCC fra august, der det ble antydet at tørkenivåene i Madagaskar ikke vil påvirkes betydelig av den globale oppvarmingen før den når 2 grader over førindustrielt nivå. Per nå er økningen på rundt 1,1 grad.

 

Kjøp Kents bok her!

Skaff antistoffer mot woke: Kjøp Roger Scrutons bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.