Klimaendringer gjorde en storflom av typen vi opplevde i Tyskland og Belgia i juli ni ganger så sannsynlig. Dette skrev flere britiske aviser i juli. Men stemmer dette med virkeligheten?

Et eksempel er overskriften i The Times: Deadly floods nine times likelier in warmer climate

Over 220 mennesker mistet livet i flommen, og Tyskland ble hardest rammet. Hvis man kun leser overskriften i The Times, får man inntrykk av at risikoen for slike dødelige flommer faktisk er nidoblet. Men leser man hele artikkelen, blir bildet moderert kraftig.

Overskriften er basert på en studie fra World Weather Attribution. Forskerne har studert nedbør i Meuse og Ahr-regionen, som opplevde 175 mm nedbør i løpet av 13. og 14. juli. Så har de forsøkt å lage modeller over hvor sannsynlig slike nedbørsmengder ville ha vært i et klima som var 1,2 grader Celsius kaldere. I studien kan man lese følgende:

  • Climate change increased the intensity of the maximum 1-day rainfall event in the summer season in this large region by about 3 – 19% compared to a global climate 1.2 °C cooler than today. The increase is similar for the 2-day event.
  • The likelihood of such an event to occur today compared to a 1.2 °C cooler climate has increased by a factor between 1.2 and 9 for the 1-day event in the large region. The increase is again similar for the 2-day event.

Ni ganger så sannsynlig er altså å velge ut det mest ekstreme fra et svært bredt anslag. Man kunne like gjerne skrevet at en flom var 20 prosent mer sannsynlig.

Riktignok skriver The Times de korrekte opplysningene inne i artikkelen. Men overskriften fester seg hos de fleste, og har blitt brukt av klimalobbyen i ulike sammenhenger.

Forfatterne av studien innrømmer selv at tallene er svært usikre; de skriver at studien ‘pushes the limits of what current methods of extreme event attribution are designed for’.

Allikevel slår studien fast at slike flommer vil bli vanligere i tiden som kommer.

However, especially given events like this will occur more frequently in the future, examining how vulnerability and exposure can be reduced becomes critical to reducing future impacts.

Området har vært rammet av alvorlige flommer tidligere: i 1804, 1888, 1910, 2016. Hvis klimaendringer er årsaken til flommen i juli 2021, hva forårsaket da flommen i 1804? 1888? 1910?

Studien gir selv svaret, men bruker allikevel klimaendringer som forklaring.

Flommen ble forårsaket av voldsomme mengder regn i løpet av to døgn, i en situasjon hvor bakken allerede var mettet med fuktighet etter mye nedbør i en periode på flere uker. Studien anslår som nevnt ovenfor at sannsynligheten for at et slikt regnfall på to døgn skulle inntreffe, er forsterket med 3 – 19 % på grunn av en temperaturøkning siden førindustriell tid anslått til 1,2 grader Celsius.

Ingen aviser valgte følgende overskrift: Flommen i Tyskland ble forårsaket av regn som var 3 prosent mer sannsynlig på grunn av klimaendringer.

Dessuten vurderer ikke studien sannsynligheten for at et slikt regnfall skulle inntreffe i en situasjon hvor det allerede hadde vært mye nedbør i ukevis.

Klimamodeller har dessuten forutsett at klimaendringene vil føre til tørrere somre i Rhindalen. Fjorårets tørre sommer i Tyskland ble derfor forklart med klimaendringer.

Far from predicting more summer rainfall in the German Rhineland, climate models have tended to do the opposite: to predict less.

(A)s you can see from the below map put out by the European Environment Agency, the clear prediction for the Rhineland of south western Germany, as well as for Belgium and the southern Netherlands, is that summers will become drier. Indeed, when Germany did have a dry summer last year that, too, was put down to climate change.

Kilde: European Environment Agency

Men Greta Thunberg, som alltid sier at vi skal «lytte til forskerne», erklærte skråsikkert at flommen var forårsaket av klimaendringer, og er et forvarsel om hva vi har i vente hvis ikke Greta får bestemme alt:

‘We’re at the very beginning of a climate and ecological emergency, and extreme weather events will only become more and more frequent.’

Selvsagt er det mulig med generelt tørrere somre, kombinert med enkeltepisoder med voldsomme mengder nedbør. Det er vel det vi kaller vær? Men et tørrere klima vil ikke øke, men redusere risikoen for slike flommer.

Det var vel været som forårsaket flommen i juli, akkurat som det var været som forårsaket flommen i 1954, som gjorde 10.000 tyskere hjemløse, skriver Ross Clark i The Spectator.

Selv politikere kan ha egeninteresse av å skylde på klimaendringer, for å unngå oppmerksomhet rundt dårlig politisk håndverk og elendig planlegging.

There is an alternative explanation for last week’s floods: that they are mere weather. Weather, indeed, caused similarly devastating floods in nearby areas in 1954, leaving 10,000 Germans homeless.

We went through a similar process with the 2007 floods in southern England. Initially, and lazily, they were attributed by government ministers to climate change – a very convenient thing to blame because, of course, it distracted attention from the failure to provide and maintain flood defences, and from a disastrous planning policy which allowed new homes to be built on floodplains.

Hos klimasekten har inntrykket festet seg: Flommen var forårsaket av klimaendringer, og sjansen for at vi opplever slike flommer er nidoblet. Dette må føre til dyrere bensin og massive investeringer i tulleprosjekter som vindturbiner, CO2-fangst og elektrifisering av sokkelen.

Vi har ingen tid å miste, brøler sekten. Og Norge skal ta mesteparten av regningen. Allerede til vinteren må vi nok betale første avdrag, når strømprisene kan skyte i været hvis ikke høsten bringer store mengder nedbør.

En geolog jeg snakket med nylig, frykter strømregninger på opp mot 9000 kroner i måneden for vanlige eneboliger i Stavanger allerede i de første månedene i 2022. Da er det mange familier som vil slite.

Stortingsvalget er 13. september.

The Spectator: Fact check: what caused the German floods?

Kjøp Alf R. Jacobsens sensasjonelle «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.