En varebil kjører forbi et kombinert søppel­forbrennings­anlegg og kraftverk i Frankfurt den 9. november 2021. Foto: Sebastian Gollnow / DPA via AP / NTB.

Nye løfter om utslippskutt, blant annet fra India, er langt fra nok til å oppfylle målene i Parisavtalen, konkluderer to ulike rapporter tirsdag.

FNs miljøprogram (Unep) la i oktober fram en rapport der det anslås at oppvarmingen vil bli på 2,7 grader over nivået fra førindustriell tid innen 2100.

Uneps vurdering er nå oppdatert, i tråd med de siste signalene som er gitt under klimatoppmøtet COP26. Konklusjonen er at effekten på klimaendringene vil bli små. Da er blant annet et løfte fra India om å bli karbonnøytralt innen 2070 regnet inn.

Årsaken er det Unep omtaler som «begrensede endringer i utslippene fram mot 2030». Deres analyse tar utgangspunkt i landenes frivillige utslippsmål, omtalt som nationally determined contributions (NDC). I henhold til Parisavtalen skal alle land med jevne mellomrom oppdatere disse målene.

Langt unna målene
Tirsdag la også Climate Action Tracker, en organisasjon som i mange år har fulgt utslippsutviklingen, fram en rapport basert på de siste klimaløftene som er gitt.

Deres vurdering er litt mer optimistisk enn Uneps.

– Etter alt å dømme kan det ventes rundt 2,4 graders oppvarming, gitt det som er lovet. Det innebærer fortsatt katastrofale klimaendringer og er langt, langt unna målene i Parisavtalen, sier klimaforskeren Niklas Hohne som er tilknyttet New Climate Institute og Climate Action Tracker.

2,1 innen rekkevidde
De planene og løftene som er lagt fram så langt, vil sannsynligvis kutte karbonutslippene med 500 millioner tonn innen utgangen av tiåret. Likevel vil ikke det være nok til å ha noen stor effekt på den globale oppvarmingen, ifølge Uneps beregninger.

Tiltak som utslippskompensering, skogplanting og utslippsreduserende tiltak kan imidlertid presse oppvarmingen ned til 2,1 grader. Det er marginalt lavere enn vurderingen i oktober, men fortsatt ikke i tråd med målet i Parisavtalen om en oppvarming på godt under 2 grader.

Climate Action Tracker har også vurdert utviklingen i den globale oppvarmingen hvis alle mindre forpliktende nasjonale løfter og mål regnes inn. Da kommer også denne gruppen fram til en total oppvarming på 2,1 grader.

Optimistisk
Et «optimistisk scenario» der alle løfter om karbonnøytralitet innen midten av århundret regnes inn, er også vurdert av Climate Action Tracker. Disse løftene regnes for å ha liten substans, men blir de overholdt, synker oppvarmingen til 1,8 grader, ifølge Niklas Hohne.

Det er den samme temperaturstigningen som Det internasjonale energibyrået (IEA) regnet seg fram til i en analyse som ble offentliggjort tidligere denne uka. Da var også blant annet forslag om kutt i metanutslippene regnet inn.

Unep advarte i forrige måned om at landene må kutte utslipp mer enn sju ganger så raskt for å nå målet om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader, det mest ambisiøse målet som er nedfelt i Parisavtalen.

 

Kjøp Kents bok her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.