Barn leker med huske i Troll-Myra barnehage i Fosnavåg den 2. august 2019. Foto: Heiko Junge / NTB.

Onsdag blir det aksjonert i mange private barnehager i protest mot det offentliges økonomiske diskriminering av privatdrevne barnehager. Private Barnehagers Landsforbund har oppfordret medlemsbarnehagene til å stenge for dagen kl. 14.00 og be foreldrene hente ungene sine innen den tid.

Bakgrunnen for markeringen onsdag er at det i statsbudsjettet foreslås å redusere statstilskuddet, noe som vil gi de private barnehagene en mindreinntekt på opp mot en halv milliard kroner i året.

Et par timers kortere åpningstid er selvsagt en ulempe for mange foreldre, men en langt mindre bekymring enn om barnehagene påføres svekket økonomisk evne til å engasjere vikarer, videreutvikle personalets kompetanse og fornye leker og utstyr. Det blir nemlig konsekvensen hvis Stortinget vedtar forslaget til statsbudsjett.

Hver tredje private barnehage har i flere år drevet med underskudd. Prognosene for 2021 viser at så godt som annenhver barnehage enten går i null eller med tap. Flere av dem vurderer å avvikle driften og selge eiendommene. Det er nemlig straffbart i Norge å drive for kreditors regning.

Barnehagene er en suksesshistorie – ikke minst på grunn av de private. 2100 private barnehager utgjør halvparten av totalen. Det var SV og FrP i fellesskap som for snart 20 år siden fikk Stortinget til å vedta målet om full barnehagedekning, noe som ikke ville vært mulig uten avgjørende bistand fra privat side av samfunnsøkonomien.

Det er godt dokumentert at foreldrene jevnt over er tydelig mer tilfreds med private enn kommunale barnehager. Personalet har samme lønnsvilkår, og pensjonsordningene i private barnehager er hakket bedre enn i de kommunale. Det er klart lavere sykefravær i private barnehager enn i kommunale, noe som tyder på at arbeidsmiljøet også er bedre.

Til tross for dette tilgodeses private barnehager med færre kroner pr. barn enn de kommunale. Dette er godt og utvetydig dokumentert av Telemarksforskning og konsulentselskapet Agenda Kaupang. Selv med mindre penger scorer de private bedre både blant foreldre og ansatte. Dette tyder på effektiv ressursbruk og god organisering.

Det er full barnehagedekning i Norge nå, men lavere fødselstall gjør at det stedvis er overkapasitet. I mer enn én kommune kan en derfor tvinges til å legge ned barnehager for å avstemme tilbudet til etterspørselen. Ettersom private barnehager er mest velansett blant foreldre, vil det være de kommunale som blir mest alvorlig truet av mindre søkning.

For politikere på rød side og borgerlige som tenker rødt, er det viktig å forhindre at kommunale barnehager blir dem som får unngjelde for sviktende etterspørsel. Det skulle ta seg ut om privat suksess skulle få fortsette! De som allerede får mindre tilskudd, skal få enda mindre. Derfor skal de private sultes ut. Det er en kjent sosialistisk strategi. Private barnehager straffes for å spare statskassen for store beløp som følge av vellykket drift.

Det er ikke bare barnehageforeldre som er mer fornøyd med private tilbud enn kommunale. Slik er det også i eldreomsorgen. Pensjonærer i institusjoner er mer tilfreds med private enn kommunale. I kommuner hvor hjemmehjelpsbrukere får velge, er klientene mer veltilfreds med privatdrevne tjenester enn de kommunale.

For store deler av venstresiden er det ikke så viktig at statsfinansiert velferd fungerer godt. Hovedsaken er at den må ytes av det offentlige. Rødstyrte Oslo kommune bruker nå store beløp på å kjøpe opp veldrevne private barnehager.

Rød frykt for at noe privat kan lykkes, trumfer hensynet til tjenestenes brukere. Sosialister elsker monopoler og vet alltid bedre enn folket selv hva som er best for folk.

 

Skaff antistoffer mot woke: Kjøp Roger Scrutons bok her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.