Kongehusets medlemmer er gjerne den høye beskytter av ulike allmenne og nyttige formål og organisasjoner.

Det kongelige norske Arbeiderparti har også et beskytterskap. Partiet har gjort seg til statens høye beskytter. Det statsbærende parti lar statens interesser komme først – dernest partiets. Og blir det noe til overs, kan det komme folket til gode.

Norske lønnstakere har ikke hatt vekst i kjøpekraften siden 2015. Men verdiskapningen, uttrykt i BNP, er økt betraktelig på åtte år. Mye av det økte produksjonsresultatet er havnet i eiernes lommer, men ikke alt. Staten har karet til seg svært mye av folkets økte verdiskapning gjennom skjerpet skattlegging.

Den politikerklassen som bestyrer staten, har så mange hobbyer og sære politiske formål som skal finansieres at den forsyner seg grådig av det som andre har skapt. De som skaper verdiene, blir tilskuere til at Makta bare tar seg til rette.

Arbeiderpartiets særlige omsorg for staten kommer til uttrykk på mange områder. Da partiet igjen ble regjeringsparti, ble ordningen med fritt behandlingsvalg i helsevesenet avviklet. Hvis statens helseforetak ikke kan hjelpe deg, får det heller være.

VG forteller om rusbehandlingssenteret på Bolkesjø i Telemark. – I fjor behandlet vi de svakeste. Nå behandler vi de rikeste, heter det i overskriften. Klinikken har godt ord på seg og kan vise til gode resultater. Nå når staten ikke lenger stiller opp, er det mange foreldre og besteforeldre som betaler for å få unge familiemedlemmer på rett kjøl.

Slik bekreftes det at det todelte helsevesenet også gjør sitt inntog innen rus og psykiatri – slik det for lengst er i somatisk helsestell. Der vokser det nå frem private behandlingstilbud, finansiert av forsikringsselskapene. Bedrifter har så liten tiltro til statens sykehus at de forsikrer medarbeiderne for å få behandling utenom tur ved private klinikker. Aleris er godt i gang med å bygge egne sykehus også i Bodø og Tromsø. Selv statsbedrifter mistror statssykehusenes evne og helseforsikrer medarbeiderne.

Både Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge reduserer og avvikler avtalene med private institusjoner innen rus og psykiatri. Pasientene skal nøye seg med offentlige tilbud, som i mange tilfeller ikke kan vise til så gode resultater som de private. Fritt behandlingsvalg skrotes. Staten skal velge for deg i stedet. Basta!

En parallell tenkemåte skal etter regjeringens opplegg påtvinges barnehagene. Lavere fødselstall gir overkapasitet av barnehageplasser. Her har regjeringen sendt på høring et opplegg som gir kommunene rett til å legge ned private barnehager for på den måten å beskytte kommunenes egne. Foreldre har ikke noe de skulle ha sagt.

Private barnehager har færre offentlige kroner å drive for enn de kommunale, men driver mer effektivt og har høyere score hos foreldrene. I stedet for å la foreldrenes frie valg avgjøre hvilke barnehager som skal overleve, mener Ap at kommunene skal ha rett til å bestemme at det er de private konkurrentene som skal avvikle driften.

Ap er i våre dager et avideologisert parti, men gammeldags tenkning henger ennå igjen på enkelte områder. Offentlig drift skal beskyttes, selv om driften som oftest er dyrere og resultatene svakere enn hos private tilbydere. Kommunene skal få anledning til å fjerne private konkurrenter. Private rus- og psykiatriske institusjoner blir avviklet – til tross for gode resultater og uten at staten selv har alternativer å tilby.

De som måtte tro at offentlig sektor er til for innbyggernes skyld, må tro om igjen. I Ap-staten er folket til for å fylle statens og kommunenes behov.

 

Kjøp «Hvordan myndighetene bløffet oss» av Robert Malone!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.