Vi som var listekandidater i årets stortingsvalg, ble i forkant av valgkampen advart av norske sikkerhetsmyndigheter mot utenlandsk påvirkning av valget. Vi fikk høre at vi hadde et velfungerende og stabilt demokratisk system preget av åpenhet, og at vi måtte være på vakt mot krefter som vil utnytte dette til å tilegne seg sensitive opplysninger, plante falsk informasjon eller manipulere valget på annen måte.

Jeg tror få, om noen av oss, merket nevneverdig suspekt oppmerksomhet fra utenlandske aktører i valgkampen. Uansett var vi advart, og bevisste på hva vi ga fra oss, og hva vi ble fortalt.

Demokratiske prosesser skal ikke på noen måte manipuleres. Videre er det en forutsetning for et velfungerende demokrati at velgere og politikere har fri tilgang på komplett og objektiv informasjon til enhver tid. Dette gjelder både på saksnivå, og ikke minst ift. hvilke reelle alternativer man har å velge mellom, når folkets parlamentariske representanter skal utpekes. Desinformerte velgere gjør gale valg, og gjør demokratiet til en dårlig vits.

Min påstand er at vi ikke har et fungerende demokrati i Norge. Dette skyldes flere faktorer, som f.eks. en valgordning med klare restriksjoner, som fører til at folkeviljen ikke kommer til uttrykk i Stortinget slik den bør. Sperregrensen på 4 % medfører f.eks. at et parti som kan representere inntil ca. 120.000 velgere ikke blir representert, mens andre partier med kanskje bare 5.000 velgere bak seg, får plass i nasjonalforsamlingen.

Den omtalte grensen, sammen med hovedmedias politisk selektive behandling av «uønskede» partier på vei opp, og de store fordelene som etablerte partier har både mtp. eksponering og finansiering, gjør det nærmest umulig å lansere nødvendige korrektiver til det sittende og altfor politisk homogene og egennyttige «Stortingspartiet». Dette selv om landet synes aldri så vanstyrt, og nye partier stiller med komplette og gjennomarbeidede programmer, og lister med gode kandidater, i alle fylker. I verste fall kan det gi fatale konsekvenser, ved at folket tvinges til å velge mellom pest og kolera. Nødvendige korrektiv til en uheldig utvikling kommer ikke til før det er for sent til å avverge en nasjonal katastrofe.

Det aller største hinderet for et velfungerende demokrati i Norge er vår 4. statsmakt. Tidligere var det et mål å ha en differensiert presse, og pressestøtten ble opprettet i så henseende. Nå har man oppnådd det motsatte, ved at norske medier er blitt en nærmest samlet manipulerende kraft – et ekkokammer for politisk vedtatte globalistiske sannheter, som kanskje tjener de politikere som sitter på pengesekken, men ikke det norske folk. Kun kritikk og ekskludering blir dem til del som utfordrer vår tids (ofte svært tvilsomme) globale politiske aksiomer.

Verst av alle er NRK. Uten blygsel har statskanalen ustanselig promotert sine egne venstreliberale politiske dogmer gjennom minst 40 år, mens andre tanker, også fakta, forties eller latterliggjøres. I dag er det verre enn noen sinne. Fornuft og sannhet synes nærmest bannlyst i verdens venstreliberale, globalistiske og klimahysteriske medieboble, som NRK dessverre er en del av. Denne statsinstitusjonen spiller, som andre statsstøttede medier, på lag med de bevilgende myndigheter og vice versa.

Fremdeles kan man spørre seg hva som fikk en regjering utgått fra Høyre og FrP til å gi SV-eren Thor Gjermund Eriksen en ny seks års kontrakt som leder for NRK. Jeg har spurt mange som burde vite, men ingen vil eller kan svare. Det var heller ingen debatt i forkant av at Eriksens åremålskontrakt ble fornyet. Hvorfor skal skattebetalerne belastes med 6,4 milliarder kr pr. år for å bli politisk manipulert med tendensiøse nyheter, politiserte dokumentarer og barneprogrammer, samt politisk korrekt danderte debatter og klima-tv fra egen avdeling, kun avbrutt av tanketom familieunderholdning og repriser av ulike slag? 6,5 tvangsavkrevede milliarder for dette? Det er tragikomisk.

Noen av de samme trekkene ser vi også for de aller fleste øvrige statsstøttede medier. Det blir en form for korrupsjon. En svært skadelig sådan. Se bare hva som skjer når et lite medium som f.eks. HRS ikke opptrer politisk korrekt, selv om det som hevdes derfra er både etterrettelig, faktuelt korrekt og rasjonelt. En viktig og sjelden motstemme til den politisk korrekte konsensus må nå klare seg uten sin beskjedne statsstøtte, mens det drysses hundretalls millioner over andre kraftig politiserte medier og organisasjoner hvorav mange må sies å ikke tjene hverken sannheten eller det norske folks interesser.

Så til årets store manipuleringscase – stortingsvalget:

Det norske sikkerhetsmyndigheter ikke kan erkjenne (selv om de kanskje vil), er den 4. statsmakts skamløse manipulering av politiske valg i Norge. Fremst av alle medier til å sabotere det norske demokratiet er skattebetalernes egen kanal – NRK.

NRK har manipulert den norske opinionen siden 70-tallet. Allerede den gang hadde redaksjonen en overvekt av venstreliberale medarbeidere, og den snudde egenhendig mang en valgkamp i retning venstre med både åpenbar og subtil påvirkning. Særlig Arbeiderpartiet er blitt begunstiget på ulike måter. Den politiske slagsiden har bare økt med årene. Institusjonen har vært ledet av sosialister hele tiden, med unntak av den politisk flegmatiske høyremannen Jon G. Bernander, som var kringkastingssjef fra 2001 til 2007.

De åtte siste årene har Thor Gjermund Eriksen, med bakgrunn fra SV, ledet bedriften. I dag har NRK en overtydelig politisk agenda som de nesten ikke bryr seg om å skjule lenger. Både NRK og Kringkastingsrådet synes å ha inntatt klare posisjoner i kontroversielle samfunnsspørsmål om immigrasjon, globalisering, amerikansk politikk (infantilt anti-Trump) og ikke minst klima.

For det siste saksfeltet har NRK etablert en egen redaksjonell avdeling som kun har til formål å promotere narrativet om en alvorlig menneskeskapt klimakrise, forårsaket av CO2. Ingen motforestillinger slippes til, mens NRK helt ukritisk pumper ut klimaløgner på løpende bånd. Ethvert ubehagelig, men før dette normalt naturfenomen, fra sommerlige hetebølger og tørke til striregn, sterk vind, jordras og skogbranner, blir brukt i kanalens klimaalarmisme. Klimahysteriske politikere får også lire av seg rent sprøyt kontinuerlig, uten et eneste kritisk spørsmål.

Vi ser også konsekvente utelatelser samt mangel på kvalifiserte motforestillinger mot dagens immigrasjonspolitikk, samt politikken som gjelder pandemirestriksjoner og ditto vaksiner. Svært mye god og kritisk informasjon på ulike kontroversielle områder holdes helt unna offentligheten av gammelmedia med NRK i spissen, og finnes kun dersom man selv leter den opp på nettet. Kun et fåtall av norske velgere gjør det.

Så vidt jeg vet, har NRK til dags dato ikke sluppet til en eneste fri og kritisk stemme i noen av sine mange klimaprogrammer og -debatter, selv om det finnes mange godt kvalifiserte personer som kunne ha komplettert bildet. Men egen klimapropaganda sniker de inn overalt, selv i naturdokumentarer og barneprogrammer. I disse dager slipper NRK f.eks. en ny «klimaserie» for barn, full av politisk korrekthet, løgn og skremsler.

Noen irriterende stemmer for NRK og andre store medier har det imidlertid vært i såkalte «alternative medier», som ikke har en politisk korrekt agenda. Uten disse hadde Norge i sannhet vært et rendyrket molboland hvor vrangforestillinger hadde vært enerådende. For å bekjempe «lekkasjene», opprettet NRK faktisk.no sammen med andre «gammelmedier», for å «faktasjekke» og kompromittere disse motstemmene. Det er ingen tvil om at dette var formålet.

Såkalt faktasjekking kom på moten etter den amerikanske valgkampen i 2016, fordi Trump utmanøvrerte de venstreliberale mediene ved å ta regien i egne pressekonferanser, og i tillegg kommunisere direkte med velgerne gjennom alternative kanaler, ikke minst sosiale medier. De siste årene har gammelmedia klart å gjenvinne litt av sin gamle definisjonsmakt ved hjelp av politisk tendensiøs og selektiv «faktasjekking», samt sensurering av uønsket informasjon i sosiale medier.

Faktisk.no er også engasjert som Facebooks sensuravdeling i Norge, og det er liten tvil om hva de prioriterer. Faktisk.no har dessuten gitt stadig mer blaffen i å kamuflere sine aktiviteter som «faktasjekking», og fremstår stadig mer åpenlyst som en politisk aktør. En annen brysom lekkasje som er blitt tettet, er de uavhengige nærradioene. Disse ble effektivt eliminert ved nedlegging av FM-nettet, som ble erstattet med DAB. En enormt kostbar disposisjon, også styrt av NRK, som Norge er nesten alene om. Den har redusert radiolyttingen vesentlig, kostet norske skattebetalere et sted mellom 20 og 30 milliarder, samt ødelagt den nasjonale radioberedskapen.

NRK har etter eget utsagn praktisert «objektivitet» i sin dekning av norske valgkamper – visstnok også i 2021. Det er en løgn. I valgkampene i 2013 og 2017 ble MDG og Rødt løftet frem i rampelyset og fikk «alle rettigheter» som fullverdige stortingskandidater. I 2013 lå begge disse partier under 1 % på Partibarometeret tidlig på året, men ble allikevel eksplisitt presentert med egne søyler i rapportene, som de etablerte partiene. De var også selvstendige alternativer i NRKs Valgomat, og lederne fikk delta i debatter på NRK TV. Det samme skjedde i 2017.

Demokratene kunne vise til 2,5 % på meningsmålinger allerede i februar 2021, før NRK hadde laget sitt opplegg for valgkampdekningen. Like fullt ble partiet totalt ignorert av NRK gjennom hele valgkampen. Vi fikk ikke egen søyle i Partibarometeret, vi ble ikke inkludert som eksplisitt alternativ i Valgomaten, og ingen representanter for Demokratene ble intervjuet eller fikk være med på en eneste debatt. Vi vet at vi ikke promoterer NRKs globalistpolitikk – vi setter Norge og det norske folk først i ett og alt. Det fikk vårt parti unngjelde for ved at NRK rett og slett ignorerte Demokratene, som raskt var i ferd med å bli en patriotisk folkebevegelse. Selv ikke da vi fikk 3,1 % på en gallup den 2. juli, ble vi inkludert noe sted.

Helt siden vi tidlig i våres skjønte at NRK hadde til intensjon å utelate vårt parti i Valgomaten, har vi protestert, men til ingen nytte. Det finnes INGEN unnskyldning for statskanalens åpenbare utelukking av et for dem uønsket politisk parti, mens bittesmå aktører fra ytre venstre beviselig er blitt båret på gullstol av NRK gjennom mange valgkamper. Med fornøden og rettferdig oppmerksomhet fra statskanalen i årets valgkamp tør vi påstå at vi hadde vært på Stortinget nå.

NRK har i 2021 med sine politiserte prioriteringer motarbeidet og sabotert det norske demokratiet tydeligere enn noensinne. Uopprettelig skade er gjort. At kanalen hevder at den kanskje skal tenke på en annen praksis om fire år, er en svært fattig trøst. Dersom det finnes snev av rettferdighet og demokratisk vilje igjen i vårt land, må dette maktmisbruket få umiddelbare og epokegjørende konsekvenser for kanalen nå!

 

Av Geir Ugland Jacobsen, partileder for Demokratene

Kjøp Alf R. Jacobsens sensasjonelle «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.