Debatt

Vi står foran en valgkamp igjen og det minner meg om hvordan vi kjempet for å bli representert i NRK sine debatter, samt valgomaten i 2013. Undertegnede blant flere andre sendte på vegne av småpartiene en klage til kringkastingsrådet og det endte opp med at partiene fikk en NRK2 sendt debatt fra litteraturhuset i Oslo på sen kveldstid ledet av Geir Heljesen så det måtte de være fornøyd med.

Etter å ha fulgt med i medias dekning av USA valget hadde jeg håpet at de har lært litt. Medias troverdighet er lav og synkende. Derfor ønsker jeg for at de skal få sjansen til å rette opp den urett de daglig begår å publisere litt av argumentasjonen i korrespondansen mellom undertegnede som den gang fungerte som leder av Kystpartiet Hordaland og NRK`s Lars Nehru Sand, under følger kopi av 2 mailer.

Fra: Lars Nehru Sand [mailto:lars.nehru.sand@nrk.no]
Sendt: 26. juni 2013 10:24
Til: ‘Kurt I Pedersen’
Kopi: Sindre Østgård
Emne: SV: Valgomat

Hei,
Vår mening er selvsagt ikke å diskriminere velgere, men vi vil lage en best mulig og mest mulig relevant valgomat. Å lage en valgomat for tretten landsdekkende partier, vil være vesentlig mer arbeidskrevende, særlig med duellene vi valgte å satse på som grep i år. Med ni partier er det 36 ulike dueller, dette tallet ville økt ganske kraftig hvis vi skulle legge til ytterligere fire parti.
De ni partiene vi har tatt med, er valgt fordi vi over tid har sett at disse har en reell sjanse til å bli valgt inn på Stortinget. Både egne og andre mediers målinger har vist dét. Kystpartiet har i våre tall ikke vært i nærheten av mandat, ei heller i Hordaland.
I vår redaksjonelle dekning har vi et skille mellom de partiene vi over tid har sett har en realistisk sjanse til å nå et stortingsmandat – og partiene/listene som ikke har det.Dette er altså ikke snakk om historisk valgoppslutning, men også snitt og enkeltresultater av de rundt ti månendlige partibarometerene som norsk presse, deriblant NRK, samler inn.

De ni partiene som pr. nå har en reell sjanse til å få plass på Stortinget etter høstens valg er da de syv som i dag er representert, pluss Rødt og Miljøpartiet de Grønne.
Beslutningen om å sette skillet her, er tatt av Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i samråd med Politisk redaktør Kyrre Nakkim, nyhetsredaktør Stein Bjøntegård og prosjektleder for valgdekningen i hele NRKs distrikts- og nyhetsorganisasjon, på radio, tv og nett, Linn Sandberg Skarstein.
Disse partiene har derfor vært en del av vår løpende nominasjonsdekning gjennom valget (Nominasjonskartet dere viser til i epost), Valgomaten, partilederutspørringene på radio/tv/nett, partibarometeret på nett og tv, og de store tv-debattene.
Øvrige partier vil bli dekket redaksjonelt når dette er journalistisk og nyhetsmessig interessant.
Blant annet i denne oversikten over hvem som stiller til valg:
Vi ser det som en stor og viktig oppgave å dekke norsk politikk, men ikke i seg selv å bidra til partivekst.
Slik vi har arbeidet, både med nominasjonskartet og valgomaten, ville det vært et betydelig merarbeid å skulle inkludere flere partier. I de store partilederdebattene tror vi alle partier og seerne ville fått en dårligere opplevelse av å skulle inkludere flere debattanter.
Vi vil i flere saker og programmer komme tilbake til dekningen av nasjonale partilister som er representert i samtlige fylker ved høstens valg. Blant annet i Politisk Kvarter.
Alle lister som stiller til valg i alle fylker er tatt med i NRKs resultatservice valgnatten, og vil være synlig på resultatsidene på NRK.no

Mvh

Lars Nehru Sand

Her er mitt svar:

From: k-i-p@online.no
To: lars.nehru.sand@nrk.no

Subject: SV: Valgomat
Date: Wed, 26 Jun 2013 12:40:56 +0200
Hei.
Takker så meget for ditt svar. Nå har det seg imidlertid slik at vi alle i Norge er oppvokst med den påstand om at vi lever i et demokrati og at vi alle har frihet til å ytre oss (ytringsfrihet). I et demokrati vil det innebære at alle får den samme mulighet noe som i NRKs «uhildede» dekning av valget 2013 ikke er tilfelle.
Det er heller ikke NRKs oppgave å vurdere hvem som har mulighet til å få inn kandidater på tinget 9 september, det er det velgerne som skal avgjøre.
For at velgerne skal kunne ta stilling til hvem de skal stemme på må de (velgerne) gis en mulighet til å få høre hva partiene står for, nettopp dette er det NRK er med på å styre ved at dere kun slipper frem 9 partier i stedet for de 16 som dere har på forsiden av valgomaten.
Når 7 partier ikke gis samme mulighet som de 9 andre kan man vel slå fast at det ikke er hverken rettferdig eller demokratisk? Det NRK i realiteten gjør er kort og godt å «ignorere» en del av befolkningen, underforstått at «den delen ikke er av betydning» og det er meget uheldig.
Med mindre ovennevnte ikke blir revurdert velger jeg å tro at vi ikke lever i et demokrati, men demokratur og det er som følger:
Demokratur er et begrep som ble skapt av den franske sosiologen Gerard Mermet og som betegner et samfunn som på utsiden, dvs. nominelt, er et demokrati, men som i praksis mangler en reell og omfattende ytringsfrihet, og som mangler en mulighet for dissiderende politiske grupper å føre sin sak på like vilkår.
«I et demokratur rår allmenne og frie valg, meningsfrihet rår formelt men politikken og massemedia domineres av et etablissement som mener at bare visse meningsytringer skal få slippe frem. Konsekvensen blir at medborgerne lever i en forestilling om at de formidles et objektivt og allsidig bilde av virkeligheten. Meningsundertrykkelsen er godt skjult, den frie debatten kveles».
Du skriver at Kystpartiet ikke er i nærheten av mandat, ei heller i Hordaland. Til det ønsker jeg å si at valgkampen ikke er over enda og at vi kjemper mot hvem som helst når som helst bare det er på like vilkår og det er det dette dreier seg om.
Du svarer at alle lister som stiller til valg i alle fylker er tatt med i NRKs resultatservice valgnatten, og vil være synlig på resultatsidene på NRK.no, til det har jeg å si, litt sent å ha en rettferdig dekning valgnatten?
Til slutt ønsker jeg å kommentere et punkt i ditt svar der du skriver: Vi ser det som en stor og viktig oppgave å dekke norsk politikk, men ikke i seg selv å bidra til partivekst. Er det ikke nettopp det dere gjør for 9 av 16 partier?
Ser frem til deres svar.
Med vennlig hilsen
Kurt I Pedersen Leder Kystpartiet Hordaland

Kurt I Pedersen

Leder Kystpartiet Bergen