Demokratenes partileder Geir Ugland Jacobsen er kritisk til hvordan NRK bruk av såkalt «Valgomat» kan påvirke demokratiske valg.

– Etter flere spørsmål fra våre medlemmer, konstaterer vi at NRK ikke har inkludert Demokratene og en del andre partier som stiller lister til stortingsvalget i alle fylker, inn som fullverdige alternativer i sin Valgomat, der norske velgere får et hint om hvilket parti som står dem nærmest, basert på den enkeltes personlige preferanser i ulike saker, sier Demokratenes partileder Geir Ugland Jacobsen.

Han har god grunn til bekymring, for de fleste større mediehusene, NTB og TV2 bruker sekkeposten «andre» om Demokratene, Partiet De Kristne m.fl. og det er, som Aftenposten skriver i en fersk valganalyse, «kun de ni største partiene», som også er de ni partiene på dagens Storting, som får plass i den omfattende analysen Aftenposten denne uka har gjort.

Med andre ord: både den statlige kringkasteren vi er tvunget til å betale for og de store, norske mediehusene underslår bredden i norsk politikk.

MENINGSMÅLINGER PÅVIRKER
Vi så det tydelig i USA, da Donald Trump stilte til valg mot Hillary Clinton i 2016, hvordan meningsmålinger ble brukt for å desinformere rundt stemningene i befolkningen og skape et inntrykk av at«Hillary blir president», og med fasit i hånda vet vi at det ikke ble slik.

Det var kostelig å se NRKs daværende USA-korrespondent tvunget til å rapportere det motsatte av det hun, Tove Bjørgaas, i måneder før valget hadde foret det norske folket med, nemlig at Trump vant.
Samme leksa med villedende meningsmålinger om et potensielt valgskred i Joe Bidens favør før valget ifjor, som også viste seg å bomme fullstendig.

– Vi vet at Valgomaten påvirker mange velgeres valg av parti, og finner det udemokratisk at partier som i dag står utenfor Stortinget ikke behandles på lik linje med de etablerte stortingspartiene i denne tross alt ganske enkle applikasjonen, sier Ugland Jacobsen.

Skjermdump NRK

POLITISKE MOTIVER I REDAKSJONENE?
Det er godt kjent at i norske redaksjoner sitter det journalister og redaktører med en sterk slagside mot venstresiden i norsk politikk, og ikke bare liker pressefolkene Sosialistisk Venstreparti svært godt og mye mer enn alle oss andre velgere, men de har også stor sans for partiet Rødt og Miljøpartiet De Grønne.

Det er derfor helt på sin plass at Demokratenes partileder peker på det udemokratiske ved at nye partier som vil inn på Stortinget ved høstens valg, holdes unna omtale og valgomater.
Norske journalister er ikke mer enn mennesker, selv om de later som noe annet, og selv om de later som de er profesjonelle og kan skille mellom personlige preferanser og hva de rapporterer om.

De er ikke i stand til å lage et slikt profesjonelt skille mellom objektiv journalistikk og egne preferanser, og det ser man daglig i norske redaksjoners valg av temaer, vinklinger og saker som leveres lesere lyttere og seere.

– Man fristes til å tro at det ligger politiske motiver bak NRK’s avgjørelse, selv om NRK hevder at grunnen til utelatelsen er at de ikke har kapasitet til å utvide modellen med flere partier, sier Geir Ugland Jacobsen og han fortsetter:

– Vi finner det eiendommelig at en institusjon med 6,5 milliarder skattekroner i sitt budsjett, ikke tar seg råd til et dagsverk eller to ekstra for å oppgradere en applikasjon, som er såpass viktig for demokratiet. Det er ingenting teknisk til hinder for at det kan gjøres.

HOLDES UTE AV FOKUS
Når norsk presse ikke ønsker å bli tatt for å vinkle en sak feil eller tendensiøst lar de bare være å fokusere på sakene.

For deg som har lurt på hvordan det er mulig for norske redaksjoner å formidle Greta Thunberg- ideologi over en lav sko, unnlate å peke på det samfunnsskadelige ved stor, fremmedkulturell innvandring eller hvordan det er mulig å slippe unna med så slapp omtale som den sittende regjeringen har fått knyttet til dårlig håndtering av covid-19, så finner du svaret i redaksjonenes valg av vinkling og saker:

Lar man bare være å fokusere på det som er galt og ubehagelig, blir kunnskapen norske velgere og innbyggere får om temaene så begrenset at det ikke reflekteres over det.
Slik er det også med politiske partier norske journalister og redaktører ikke ønsker skal komme i fokus, kort og godt fordi for eksempel Demokratene og Partiet De Kristne rett ut har sagt at de ser på NRK-skatten som et spørsmål som må ryddes av veien og de er motstandere av pressestøtte.

Når da journalistene tilhører venstresiden i norsk politikk og samtidig også forstår at det å sette fokus på partier som ikke bøyer av når pressefolk vil diktere hverdagen, er det «tryggest» å ikke slippe til slike partier i debatter, i spaltene,foran mikrofon eller kamera.
Det kan nemlig bety utfordringer i en hverdag, der norsk presse reelt sett er kjøpt og betalt med statlige overføringer, om Demokratene og Partiet De Kristne blir store.

Geir Ugland Jacobsen er naturlig nok bekymret på vegne av det norske demokratiet og på eget partis vegne:

– Ved denne utelatelsen heves terskelen ytterligere for stortingsrepresentasjon for alle partier som ikke allerede er på Stortinget, noe som forvansker og i ytterste konsekvens forhindrer demokratisk initiert fornyelse på Stortinget.

– At vi heller ikke inviteres til debatter der vi kan representere viktige nyanser og alternativer for velgerne, gjør det ikke bedre. Det er rett og slett udemokratisk, ikke minst fordi Demokratene, til tross for svært liten mediedekning, er godt synlige på meningsmålinger som spesifiserer gruppen «andre».

– NRK har inkludert «andre» partier som et lite haleheng helt på slutten hovedkonklusjonen i sin valgomat, men dette blir svært underordnet, vil ha svært liten innvirkning, og tjener mest som et «alibi» for ikke å ha utelatt potensielt populære partialternativer helt og holdent, avslutter Ugland Jacobsen sin pressemelding fra Demokratene med.

Demokratene pressemelding

Kjøp Peder Jensens bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.