Demokratene er landets raskest voksende parti, hevder partileder Geir Ugland Jacobsen. Og viser til at partiet får to–tre nye lokallag i uken, og at nye medlemmer strømmer til. I helgen besøkte han fylkeslaget i Trøndelag, som valgte Øyvind Eikrem til ny fylkesleder.

Partiet Demokratene har ofte vaket i skyggenes dal, siden etableringen i 2002, med noen unntak. Blant annet fikk de 13,4 prosent ved kommunevalget i Kristiansand i 2019. Men med nye ekskluderte medlemmer fra FrP, deriblant Ugland Jacobsen, ble det ny vind i seilene fra januar 2021. Såpass at partiet så for seg et brakvalg høsten 2021. Slik gikk det ikke. Demokratene stilte liste i samtlige fylker i stortingsvalget, men endte med bare 1,1 prosent av avgitte stemmer.

– Valget ble en såpass stor nedtur at vi regnet med at en del medlemmer ville forlate partiet. Det motsatte har skjedd. Medlemmer strømmer på, og i dag har vi cirka 4800 medlemmer. Det er omtrent en tredjedel av Fremskrittspartiets medlemstall. De er altså bare tre ganger større enn oss, og vi har økt med over 700 nye medlemmer bare siden valget. Potensialet er enormt, sa en optimistisk partileder til årsmøtet i Trøndelag.

Øyvind Eikrem ny Trønder-leder

Geir Ugland Jacobsen reiser for tiden rundt til fylkeslagene, og lørdag var det årsmøte i Demokratene Trøndelag. Der ble akademikeren Øyvind Eikrem valgt til ny leder, for et styre bestående av representanter fra Trøndelag rundt. Eikrem var førsteamanuensis i psykologi ved Institutt for sosialt arbeid, NTNU, og ble kjent i mediene da han ble forsøkt avskjediget av sin egen arbeidsplass på grunn av mistenkte «hatefulle ytringer». Det klarte ikke NTNU, og før jul 2021 måtte NTNU gå med på et forlik og en avtale verdt mange millioner til Eikrem.

Som politiker ønsker Øyvind Eikrem blant annet å jobbe for å reversere overgivelse av myndighet og makt til overnasjonale organisasjoner. Han sier at Norge må få kontroll over egne ressurser og egen befolkningssammensetning, og er opptatt av å sikre et fungerende demokrati, en fungerende presse og full ytringsfrihet. 

– Av lokale saker vil vi foreta en prioritering snarlig. Det blir i alle fall viktig å sørge for at norske ressurser, slik som strøm, kommer nordmenn til gode. Vi skal alltid sette vårt eget folk først.

Årsmøtet i Demokratene Trøndelag var synlig begeistret for å ha partilederen på besøk.

– Vi er det desidert største partiet utenfor Stortinget. Stadig flere skjønner at vi setter Norge først og at vi er det eneste antiglobalistiske partiet, sa partilederen til årsmøtedeltakerne i Trondheim.

– Sabotert av NRK

Ugland Jacobsen mener at Demokratene som parti blir sabotert av NRK og andre riksmedier.

– Men det jobber vi med. Vi har klaget til Kringkastingsrådet, uten å få svar, og har klaget igjen. Rødt og MDG ble nærmest løftet opp av mediene da de lå på under 1 prosent, mens vi blir ignorert på absolutt alle måter.

Demokratene er størst av partiene som utgjør «Andre» på meningsmålingene. Den kategorien vil de ut av. Ikke minst når «Andre» nå øker og samlet utgjorde 5,2 prosent på målingen som Nordstat nettopp gjorde for Vårt Land 23. mars.

– Veksten for Demokratene skjer på tross av motarbeidelsen fra rikspressen, men nå er det stor entusiasme rundt omkring i landet. 35 prosent av de nye medlemmene er kvinner, og mange etterlyser også ungdomslag. Det har vi litt dårlig samvittighet for, men ungdomslag kommer, og det vil ha fokus på politikken vår, ikke på festing, som i visse andre partier, sa Geir Ugland Jacobsen.

Partiets første æresmedlem

Partilederen tok seg tid til å utnevne Demokratenes første æresmedlem før han dro videre til neste oppgave. Det var Manfred Kumschlies fra Trondheim som ble tildelt den æren, fordi han har vært trofast med partiet og Vidar Kleppe siden 2003, blant annet ved jevnlig å stå på stand, uansett trøndervær.

Flere av representantene på årsmøtet som Document snakket med, var ferske i både parti og politikk. Noen fortalte at det var antiklimapolitikken til Kent Andersen som var veien inn i partiet. En annen var opptatt av jordvern, mens Hege Ness fra Steinkjer fortalte til årsmøtet at det var politikken i sin helhet som førte henne til Demokratene.

– Jeg har stemt ved alle valg, men aldri følt at noe parti har stemt helt for meg. Ikke før nå. Nå klaffet alt, sa Ness, som selv tok kontakt med partiledelsen for å få vite hvordan et lokallag kunne stiftes. Det er på plass nå, med mange representanter på årsmøtet, og attpåtil med to styremedlemmer.

Det nye styret i Demokratene Trøndelag fylkeslag:
Leder: Øyvind Eikrem (Trondheim), stående bak, nest lengst til høyre. Politisk nestleder: Odd-Geir Kristiansen (Melhus). Organisatorisk nestleder: Per Arvid Ravlo (Stjørdal). Kasserer: Tor-André Hopen (Steinkjer). Sekretær: Rune Johnsen (Trondheim). Styremedlemmer: John Gjendemsjø (Trondheim), Jan Einar Gravseth (Nærøysund), Johnny Folde (Holtålen), Stig Bergan (Rennebu), Randi Blom (Steinkjer), Hege Ness (Steinkjer). Varamedlemmer: Kenneth Meier (Orkland), Håvard Roe Eide (Steinkjer), Roger Gundersen (Malvik), Gunnar Terje Olaussen (Trondheim).

 

 

Selfier tas med partileder Geir Ugland Jacobsen. Her årsmøterepresentanter fra Steinkjer og Stjørdal.

Leder i Demokratene, Geir Ugland Jacobsen (t.h.), sammen med nyvalgt leder for Demokratene Trøndelag, Øyvind Eikrem fra Trondheim (t.v.) og avtroppende trønderleder, Tor-André Hopen fra Steinkjer i midten. Årsmøtet i Demokratene Trøndelag ble holdt 26. mars 2022 ved Royal Garden Hotell i Trondheim.

På Demokratene Trøndelags årsmøte 26. mars 2022 ble Manfred Kumschlies utnevnt til partiets aller første æresmedlem. Kumschlies har vært trofast med siden starten i 2003, blant annet ved å stå på stand for å dele ut brosjyrer uansett trøndervær. Demokratenes leder Geir Ugland Jacobsen hadde tatt turen til trøndersk jord for å overrekke diplomet til Manfred.

 

Lenker:

Ugland Jacobsen ekskludert fra FrP. Hagen og Tybring-Gjedde sjokkerte, https://www.document.no/2020/12/15/ugland-jacobsen-ekskludert-fra-frp/

Demokratene stiller i alle 19 valgfylker: – Folk kan gjenvinne kontrollen over eget land https://www.document.no/2021/03/31/demokratene-stiller-i-alle-19-valgfylker-folk-kan-gjenvinne-kontrollen-over-eget-land/?fbclid=IwAR3qNkxzb9tVHtTpV18HMw3rBk_UFTDzrKic-feCUwXdFMwKipli8HnnPNw

Demokratene – eget nettsted
https://demokratene.org/

NRK manipulerer norske valg!

https://bodøposten.no/leserinnlegg-nrk-manipulerer-norske-valg/?fbclid=IwAR2NV2IU6hGVXaGICyxFI6A_gY7Nck9bUVVdFOdXNTofG1Bgtc84oYatc7k

Sluttavtalen: Får årlig lønn på nesten en million
https://www.universitetsavisa.no/eikrem-ntnu-ntnu-styret/sluttavtalen-far-arlig-lonn-pa-nesten-en-million/204232

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.