Tre nye områder havner på politiets liste over «utsatte områder» i Sverige, men til tross for at mer enn 60 områder er klassifisert som utsatte, mener politiet fortsatt at de ser en positiv utvikling.

Det svenske politiets oppgave inkluderer oppdatering av situasjonen over utsatte områder og innrapportering av disse til justisdepartementet og regjeringen senest 1. desember annethvert år. Listen er viktig i politiets ressursfordeling i arbeidet mot organisert kriminalitet, og har også som mål å øke bevisstheten om hvor i landet det er problemområder.

Sveriges Radio Ekot melder nå at tre nye områder vil bli inkludert i årets oppdatering, samtidig som to områder forsvinner fra listen.

De tre nye områdene som får plass på listen, er Grantorp/Visättra i Huddinge, Fisksätra i Nacka og Valsta i Sigtuna. Alle områdene ligger i Stockholms län. Områdene som har hatt en så positiv utvikling at de ikke lenger er klassifisert som utsatte, er Ranneberg i Göteborg og Klockaretorpet i Norrköping.

Positive trender

Selv om endringene fra et år til et annet er små, mener politiet at de fortsatt ser generelle positive trender i situasjonen.

– Vi ser inga större svängningar mellan åren, när vi gör de här bedömningarna. Men överlag så ser vi positiva tendenser, att det går åt positivt håll. Det finns områden som har en negativ utveckling, men överlag ser vi positiva tendenser, sier Linda H Staaf, som er sjef for politiets etterretningstjeneste, til Sveriges Radio.

Listen for 2021 inkluderer 61 utsatte områder. Av disse vil 28 områder bli klassifisert som «utsatte» og ytterligere 19 som «særlig utsatte». Disse inkluderer Tensta-Rinkeby og Husby i Stockholm, Bergsjön og Biskopsgården i Göteborg, og Seved og Rosengård i Malmö. I tillegg til dette er det 14 såkalte risikoområder, det vil si områder som ligger mellom de to andre kategoriene.

En halv million bor i områdene

I 2017 bodde totalt 566.000 mennesker eller 5,4 prosent av landets befolkning i et område klassifisert som utsatt. Herav bodde 200.000 mennesker i spesielt utsatte områder. Ifølge studien Dødelig vold i Sverige fra 2019 er dødelig vold 3,5 ganger mer vanlig i sosialt vanskeligstilte områder, knyttet til befolkning. Drøyt en femtedel (22 prosent) av den dødelige volden mot menn finner sted i de utsatte områdene.

 

Hva definerer et «utsatt område»?

Utsatt område: Et geografisk avgrenset område preget av lav sosioøkonomisk status der de kriminelle har innvirkning på lokalsamfunnet. Virkningen er snarere knyttet til den sosiale konteksten i området enn de kriminelles undersøkte vilje til å ta makten og kontrollere lokalsamfunnet.

Virkningen kan være direkte press, for eksempel gjennom trusler og utpressing, eller indirekte, for eksempel handlinger av offentlig vold, åpen narkotikahandel og åpenbar misnøye med samfunnet.

Effekten er at beboerne i området opplever utrygghet, noe som igjen fører til redusert tendens til å anmelde forbrytelser og delta i den juridiske prosessen. Situasjonen anses som alvorlig.

Risikoområde: Et område som oppfyller alle kriteriene for et eksponert område, men som ikke oppfyller kriteriene som kjennetegner et særlig utsatt område. Situasjonen er imidlertid så alarmerende at det er en overhengende risiko for at området risikerer å være særlig utsatt hvis det ikke iverksettes tilstrekkelige tiltak.

Særlig utsatt område: Et geografisk avgrenset område preget av en generell motvilje mot å delta i rettsprosessen. Det kan også være systematiske trusler og voldshandlinger mot vitner, saksøker og klager i området. Situasjonen i området gjør at det er vanskelig eller nesten umulig for politiet å fullføre sitt oppdrag, noe som krever regelmessig tilpasning av arbeidsmetoder eller utstyr. Mange ganger har det vært en normalisering, noe som har ført til at verken politiet eller beboerne har reflektert over den avvikende situasjonen i området.

Et særlig utsatt område inkluderer også til en viss grad parallelle samfunnsstrukturer, ekstremisme (for eksempel systematiske brudd på religionsfrihet eller sterk fundamentalistisk innflytelse som begrenser menneskerettigheter og friheter), mennesker som reiser for å delta i kamp i konfliktområder og en høy konsentrasjon av kriminelle.

En ekstra skjerpende oppgave er om det er andre utsatte områder i umiddelbar nærhet av et særlig utsatt område. Da er det risiko for samarbeid mellom kriminelle eller nettverk innenfor områdene. Situasjonen anses som presserende.

Kilde: Polismyndigheten

 

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.