Trusler, vold og trakassering. Slik ser arbeidsmiljøet ut for ansatte i Stockholms sosialtjeneste, og nå advarer ansatte om at situasjonen er så alvorlig at virksomheten er i fare.

Den svenske Socialtjänsten må bære et stort ansvar både for landets integreringstiltak og for kriminalitetsforebyggende arbeid i utsatte områder. Men det å jobbe blant kriminelle gjenger og i et truende miljø påvirker både de ansatte og myndighetens aktiviteter. En studie av arbeidssituasjonen for sosialsekretærer i Göteborg by, som ble omtalt av Dagens Nyheter  i september, viste for eksempel  at frykten for kriminelle gjenger hindret sosialsekretærene i å utføre arbeidet sitt, og at barn derfor risikerte skade.

Hver tredje har trukket seg

En studie bestilt av Stockholms kommune viser nå at situasjonen i Stockholm er like ille som i Göteborg. På noen områder har hver tredje sosialsekretær trukket seg, bare det siste året, og de som fortsetter å jobbe er hardt presset av trusler og vold fra menneskene de vil hjelpe. Samtidig blir de ofte møtt av en arbeidsgiver som mangler forståelse, og en urimelig arbeidsbelastning.

Situasjonen i områdene som regnes som utsatte områder er spesielt anstrengt. SVT rapporterer hvordan elleve av 32 bistandsoffiserer og hver femte sosialsekretær ved Socialtjänsten i distriktet Spånga-Tensta i Vest-Stockholm forlot sine stillinger i 2021. Den store personalutskiftingen fører til at nyansatte blir  kastet rett ut i tunge arbeidsoppgaver, ofte uten tilsyn. Den store arbeidsmengden får da mange til raskt å søke på andre jobber. Men krisen handler ikke bare om en høy arbeidsmengde.

Det er særlig alvorlig, med tanke på at Socialtjänsten har ansvaret for de IS-terrorister som har ankommet Stockholm.

Les også: Sverige risikerer å bli en oase for IS-terrorister

Trusler og vold tas ikke på alvor

En anonym sosialsekretær som blir intervjuet av SVT Stockholm mener at trusler og vold er en del av hverdagen, noe som arbeidsgiver ofte ikke har tatt på alvor.

– Jag har varit med om att kollegor utsatts för knivhot och dödshot. Om att klienter skadar dem på olika sätt eller söker upp dem i hemmet, forteller personen til SVT.

Hun sier at det er frustrerende at arbeidsgiver ser ut til å prioritere økonomi fremfor ansattes liv og helse:

– Det finns exempel på att kollegor har nekats skyddsutrustning, de har nekats taxiresor hem efter tunga besök eller placeringar.

Den anonyme sosialsekretæren mener at dette fører til at ansatte blir sykemeldte eller sier opp, men også at klienter ikke får den hjelpen de har krav på, eller at det tas feil beslutninger. Carina Eriksson, som er formann i fagforeningen Vision i Stockholm, er enig. Hun mener at arbeidsmiljøet er så tøft at de ansatte rett og slett ikke orker.

– Tre år är max vad en nyanställd orkar. När du får ett mejl där det står att ”jag vet var du bor”, då känner man sig inte så trygg, sier Eriksson i intervjuet med SVT.

“Mangel på respekt”

Stockholms bys sosiale borgerråd, den liberale Jan Jönsson, mener at en stor del av problemet er forankret i mangel på respekt:

– Det beror bland annat på att det finns en del individer som har koppling till organiserad brottslighet. De accepterar inte alltid ingripanden som socialtjänsten behöver göra, eller de beslut vi behöver ta, sier Jan Jönsson til SVT Stockholm.

Jan Jönsson mener at ingen sosialsekretær burde trenge å bli utdannet for å møte trusler og vold i arbeidet, men at Stockholms kommune likevel har besluttet å bevilge midler til Socialtjänsten for å jobbe med spørsmål om trusler og vold i byens områder.

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.