Politiet har sperret av området ved et sosialkontor i Göteborg etter en trusselsituasjon. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT / NTB

Hverdagen for offentlig ansatte en del steder i Sverige blir mer og  mer skremmende. Nå fortelles det om ansatte som trues med å drepes på groteske måter.

I de såkalte utsatte, innvandrertette områdene i Sverige utsettes offentlig ansatte stadig oftere for trusler. Det handler gjerne om reaksjoner fra klienter som ikke får sine krav innfridd på sosialkontoret, og da reagerer med raseri og voldelige trusler.

Disse områdene det er snakk om, preges av stor andel innvandrerbefolkning, utenforskap, gjenger og klaner, og til dels svært høy og grov kriminalitet. Det blir flere og flere slike områder i Sverige, som Document omtalte her .

En rekke grupper av offentlige ansatte er nå redde for å begi seg inn i slike områder, Document har  også skrevet om  hvordan ambulanser må ta helt spesielle forholdregler for å kjøre til en del steder. Det er rett og slett forbundet med livsfare.

Men offentlig personell  som har sin arbeidsplass lokalisert i disse områdene, må nødvendigvis oppholde seg der. Og det blir stadig farligere, som Samnytt nå forteller om:

Socialtjänsten in invandrartäta område Nordost i Göteborg där bland annat problemtyngda Angered ingår larmar om en alltmer ohållbar arbetsmiljö för socialsekreterarna. När bidragstagarna inte får gehör för sina krav övergår mötet allt oftare i hot och våld, skriver avisen.

Samnytt forteller om et nylig tilfelle som fremstår som spesielt skremmende:

I ett av de ökande antal fall som lämnats över till polisen för utredning hotade en missnöjd klient att mörda och sedan stycka socialsekreteraren. (Stycka = partere, Documents tilføyelse).

Polis fick tillkallas för att hindra att hotet övergick i våldshandlingar.

Offentlig ansatte som arbeider med sosialklienter i utsatte områder, er forberedt på litt av hvert i hverdagen. De fleste har nokså «hard hud», ifølge Samnytts beskrivelse. Men nå er grensen for hva man kan tåle, i ferd med å overskrides:

Toleransnivån för hur socialbidragstagare får bete sig är sedan länge hög, men de senaste åren har även gränsen för vad Socialtjänsten anser sig behöva kunna hantera och stå ut med passerats allt oftare.

Antallet tilfeller av trusler og vold er fordoblet på kun ett år:

Jämfört med 2020 är siffran för antalet fall av hot och våld mot socialtjänstens anställda som polisanmälts på väg mot en fördubbling.

Det nevnes flere ksempler:

Bland årets polisanmälda händelser finns fall där personer dragit kniv i receptionen. I andra fall har man hota att skjuta sin socialassistent alternativt spränga denne eller hela socialkontoret i luften.

Man frykter at dette bare er begynnelsen:

Karen Alvstad är avdelningschef på socialtjänsten i Göteborg Nordost och förklarar i en intervju med statsradion varför polisanmälningarna sannolikt kommer att fortsätta öka framöver.

– Just nu har vi ett fokus i Göteborgs stad på det här med otillåten påverkan och vi jobbar för att vi ska polisanmäla alla hot.

Om vi lägger fokus här framåt och jobba så som vi har tänkt så tror jag att det kan komma att bli fler polisanmälningar, avslutter hun.

Les også:

Brutalt i svenske «utsatte områder»: Politi angrepet og sparket i hodet av gjeng

Bestill gode bøker fra Document forlag:

Kjøp Kents bok her!

 

Skaff antistoffer mot woke: Kjøp Roger Scrutons bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.