Den økende kriminaliteten har ført til at hver tredje politi nå aktivt søker ny jobb. Det viser en undersøkelse som det svenske Polisförbundet presenterer. Nå krever de politisk handling for å hindre at politimyndigheten kollapser.

Kriminalitetsbølgen de siste årene, med gjengrelatert vold, bombeangrep og skyting, har fått politimyndigheten til å gå i kne. Etter drapet på politimannen Andreas Danman i Göteborg i sommer sendte kollegene inn en oppfordring med over 3000 underskrifter til den svenske justisministeren Morgan Johansson der politiet krevde handling mot organisert kriminalitet.

Les mer: Tusenvis av svenske politifolk krever strengere tiltak mot gjengkriminelle

Nå forsterker en etterforskning på oppdrag fra Polisförbundet bildet av at svensk politi har fått nok. Granskningen viser at så mange som ett av tre av medlemmene deres prøver å finne nye jobber – og det er eldre og erfarne innen spaning og etterforskning som søker seg vekk fra politiet, noe som har stor innvirkning på effektiviteten.

Bekymret, men ikke overrasket

Lena Nitz, leder i det svenske politiforbundet, sier i et intervju med SVT Morgonstudion at hun ikke er overrasket over resultatet av etterforskningen.

– Det här har vi ju hört under en längre tid. Det är väldigt ansträngt och en orimlig arbetsbörda på poliserna där ute idag, både inom ingripandeverksamheten och utredningsverksamheten och vi blir ju naturligtvis oroliga när så många poliser aktivt ser sig om efter ett nytt jobb, sier Lena Nitz.

Undersøkelsen mener det er den store arbeidsbelastningen som er hovedårsaken til at politiet ønsker å forlate organisasjonen, noe Lena Nitz bekrefter. Hun mener det er for få politifolk og at den store arbeidsmengden skaper frustrasjon over ikke å få utført oppdraget sitt som ønsket.

Les mer: Et Sverige i kne

Les mer: Sverige: Tre nye «utsatte områder»

Niklas Rödin, gruppeleder i Stockholm, mener det er utbredt frustrasjon innen politistyrken. Han mener omorganiseringene som er gjennomført innenfor Polismyndigheten de siste årene er en medvirkende årsak til at arbeidet er vanskeliggjort og effektiviteten har gått ned, samtidig som trivselen har sunket og frustrasjonen har økt.

– Vår verklighet har förändrats drastiskt under senare år. Under de senaste tio åren har de grova brotten ökat markant och utredningarna har blivit mycket mer komplicerade. Bara att ta sig igenom all information som finns i en mobiltelefon tar enormt lång tid, sier Niklas Rödin.

«Flere politimenn» er ikke løsningen

Gjennom årene har flere politifolk stadig blitt gitt løfter fra politisk hold om løsninger på problemene og den høye arbeidsmengden. Men det har vært vanskelig å fylle plassene ved politihøgskolene, og i Norrbotten politidistrikt er det for eksempel kun tatt opp to søkere til de 21 plassene. Niklas Rödin påpeker at mange politifolk blir værende til tross for dårlig ledelse og dårlig organisering.

– Vi pratar mycket om att vi ska anställa fler poliser men jag skulle önska att man tog bättre hand om de poliser man har. Vi måste ta vara på kompetensen så att vi inte tappar den, det har vi inte råd med, sier Niklas Rödin.

Lena Nitz mener også at man må bli flinkere til å beholde de polititjenestemennene man har og hente tilbake dem som har sluttet. Å la politiet utføre politiarbeid i stedet for å engasjere seg i møter og administrative gjøremål trekkes også frem som et viktig tiltak. Men undersøkelsen viser at det fremfor alt trengs høyere lønn, bedre arbeidsmiljø og bedre arbeidsforhold – noe som er varslet fra politisk hold, men som det ikke er penger til.

– Jag blir väldigt bekymrad över detta. Vi i Polisförbundet menar att situationen nu är så allvarlig att man från politiskt håll måste se till att det finns pengar, sier Lena Nitz.

Kjøp «Klanen» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.