Siste året steg strømprisene i Norge med 107,7 prosent. Dette er den viktigste årsaken til den største årlige konsumprisindeks-økningen siden 2016, skriver SSB.

Fra september 2020 til september 2021 steg prisene på elektrisitet inkludert nettleie 107,7 prosent. Dette er den største tolvmånedersendringen målt for denne gruppen i KPI siden målingene startet, og følger de også rekordhøye tolvmånedersendringene i juli og august.

Trekker en ifra økningen i strømprisene, steg konsumprisindeksen (KPI) med 1,2 prosent.

Økningen i KPI siste tolv måneder ble dempet av prisutviklingen på matvarer og alkoholfrie drikkevarer. For denne gruppen ble det målt en prisnedgang på 3,8 prosent fra september i fjor til september i år. Passasjertransport med fly, som er basert på både reelle og estimerte priser i måleperioden, viste også en nedgang de siste tolv måneder.

Produsentprisene også opp

Produsentprisindeksen gikk også kraftig opp i september. Det er særlig energivarer som drar økningen, ifølge SSB.

Innenfor utvinning av råolje og naturgass, som gikk opp med rundt 19 prosent, var det spesielt naturgassen som påvirket oppgangen mest.

– Prisen på naturgass svinger en del på kort sikt, men prisen har samlet sett pekt oppover de siste fem månedene. Økt etterspørsel etter gass i Europa i kombinasjon med lavere tilgang er en viktig forklaring på de høye gassprisene, skriver SSB.

Innen kraftforsyning økte prisene med 17,9 prosent fra august til september og ble med dette liggende nesten 126 prosent over fjorårets september-nivå. (NTB)

KPI opp 4,1 prosent siste tolv måneder (SSB)

Les også:

Westgaard-Halle med tidenes dårligste spådom om strømpriser

Kraftkablene koster: Tredobling av strømprisene i Norge på ett år

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.