Kun etablerte stortingspartier slipper til i NRKs valgsendinger. NRK anklages for å opptre som om øvrige partier ikke finnes. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

I et innlegg kritiseres NRK knallhardt for ikke å slippe til alle partier. Det brukes svært krasse ord om kanalen, og valgdekningen  sammenlignes med det man finner i et diktatur.

Det er leder av Helsepartiet, Erik Hexeberg, som fyrer av en bredside mot måten NRK har lagt opp sin dekning av valget på.

 

Erik Hexeberg, leder av Helsepartiet. Foto: Helsepartiet. 

Etter hans syn er det helt uakseptabelt at mindre partiet mer eller mindre ignoreres og ikke slipper til i valgsendinger. Det er kun partier som allerede har plass på Stortinget, som får være med i debatter og utspørringer osv. Han mener NRK har sviktet demokratiet ved å utelukke 7 av de 16 riksdekkende partiene.

I et innlegg hos NRK Ytring skriver Hexeberg:

– I Norge har NRK, som vår statseide kringkasting, samfunnsansvaret for å synliggjøre alle partier og opplyse velgerne. Alle partier som har etterlevd det krevende og strenge lovverket, har samme krav på synlighet, uavhengig av oppslutning, sak eller ideologi.

Dette mener han NRK ikke etterlever, og at institusjonen dermed undergraver demokratiet:

– NRK har sviktet demokratiet ved å utelukke 7 av de 16 riksdekkende partiene. I valgomat, partiguide og i sin journalistikk har NRK begrenset dekningen til de ni stortingspartiene. Velgerne har ikke fått nødvendig kjennskap til utfordrere, kun til de bestående makthavere.

Ifølge Hexeberg bryter NRK med sentrale internasjonale prinsipper:

– Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) har regelverk hvor det går klart frem at små partier ikke skal diskrimineres i offentlig eide medier. Helsepartiet har derfor sendt sin bekymring over NRKs systematiske diskriminering til OSSEs valgobservatører.

Han viser til at det tidligere ble praktisert en betydelig større bredde i dekningen av politiske partier her i landet:

– I NRKs partilederdebatt i 1981 var ti partier representert. Seks av disse partiene var representert på Stortinget 1977–81.

De fire partiene som ikke hadde plass på Stortinget, men som likevel fikk delta i partilederdebatten, var Fremskrittspartiet, Det Liberale Folkepartiet, Rød Valgallianse og Norges Kommunistiske Parti.

Ved valget fikk de fire partiene henholdsvis 4,5 %, 0,5 %, 0,7 % og 0,3 % av stemmene.

Det var den gang Norge var et demokrati, skriver han.

Erik Hexeberg mener det ikke er opp til NRK å bestemme dette, de har plikt til å følge internasjonale regler for demokrati og politisk mangfold:

– I Norge har NRK, som vår statseide kringkasting, samfunnsansvaret for å synliggjøre alle partier.

NRK kan gjerne påstå at diskrimineringen er utslag av «redaksjonell frihet», men også innenfor rammene av denne skal samfunnsoppdraget og OSSEs regelverk etterleves.

Han viser til at andre, mindre medier fint klarer å gi en bred dekning av partifloraen:

– Når en fylkesavis som Telemark Avis klarer å lage en valgomat der alle riksdekkende partier er med, holder det ikke at NRK påstår at det blir for komplisert. Det er nærliggende å se at NRK faktisk mangler viljen til å legge til rette for den demokratiske debatten.

Hexeberg mener NRK har tilranet seg en maktrolle de ikke skal ha, og spør seg om regjeringen kanskje ønsker at politiske utfordre knebles.

Han peker på at enkelte kaller Russland et diktatur, og stiller avslutningsvis spørsmålet:

– Hva er da Norge blitt nå?

Document har fått opplyst at også partiet Demokratene ønsker å klage NRKs valgdekning inn til internasjonale fora. Demokratene er i likhet med Helsepartiet og andre mindre partier blitt systematisk boikottet/ignorert av NRK i høstens valgdekning.

Les også:

Demokratene vurderer anmeldelse av NRK

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂