Tirsdag morgen legger NTB ut en artikkel med tittelen «Frps ungdomsparti krymper». NTB referer til NRKs artikkel om medlemsflukt fra FrPs ungdomsparti. NRK fokuserer også på at Grønn Ungdom har doblet sine medlemstall fra 468 i 2013 til 907 i 2020.

Teodor Bruu er talsperson for Grønn Ungdom. Han forklarer tallene med at mange er opptatt av klimaendringer og rettferdighet:

– Det har jo vært noen veldig viktige år for klimabevegelsen. Mange har sluttet seg til den og er veldig opptatt av klimaendringer og rettferdighet i verden. De finner oss som en naturlig havn for å bruke det engasjementet, noe vi er glad for.

Sosiolog Guro Ødegård fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA sier at det er et tydelig politisk skille mellom dagens ungdom og tidligere generasjoner.

– Det vi kan se, er et generasjonsgap i politiske ideologier og verdiorienteringer som har forsterket seg det siste tiåret. Unge har mer liberale holdninger til både innvandring og klima. Vi ser at dette også gir seg utslag i stemmegivningen til unge, og at det er større variasjon mellom unge og eldre.

Forbindelsen mellom klimaengasjement og innvandring er interessant. De rødgrønne ser ut til å mene at fri innvandring står for rettferdighet. Om den eksisterende befolkningen opplever dette som rettferdig, er ikke den globale ungdommen opptatt av. Det er så sidrompa, liksom.

I likhet med Fremskrittpartiets Ungdom (FpU) har også Rød Ungdom opplevd en nedgang under koronaåret. Leder Alberte Bekkhus forklarer dette med at det er vanskeligere å få kontingentinnbetalinger når man ikke kan møte medlemmene. Dette kan tokes dithen at Rød Ungdom har hatt mindre mulighet for press. Det er vanskeligere å samle inn kollekten uten oppmøte.

Medlemstall for ungdomsorganisasjonene er viktige. De sier noe om trender og om kommende politisk makt. I avisene gjøres det et poeng ut av hvor mange AUF Utøya-overlevende som kan stemmes inn på Tinget.

Man ville derfor ha trodd at både AUF og NRK ville vært opptatt av AUFs medlemstall. Vi som har noen år på baken, husker medlemskapsjukset som ble avslørt i 1995.

På slutten av 70-tallet begynte staten å gi økonomisk støtte til politiske ungdomspartier og andre ungdomsorganisasjoner. Denne var delvis basert på hvor mange medlemmer man hadde. For å få mest mulig støtte, oppgav de fleste av organisasjonene for høyt medlemstall.

Ungdommen var ikke til å stole på når det gjaldt å suge til seg penger fra skattebetalerne. Det er 20 år siden NRK-programmet Brennpunkt avdekket det systematiske jukset i AUF:

Få vil snakke om denne saken. Spesielt innen Arbeiderpartiet svinges partipisken nådeløst over dem som tar belastningen ved å fortelle om hva de var med på. En av dem som tør, er tidligere økonomiansvarlig i Oslo AUF, Bjørn Jarle Røberg-Larsen. I Brennpunkt forteller han i detalj hvordan han ble opplært til å jukse og hvordan han selv var med på å jukse Oslo kommune. Partipisken har allerede straffet ham. I AUF er han en ikke-person. Han er frosset ut, bakvasket på det groveste, anklaget for underslag av penger og stemplet som psykisk labil. Nylig ble han også ekskludert av AUF, men han har anket avgjørelsen inn for sentralledelsen.

Bjørn Jarle Røberg-Larsen kjenner metodene så altfor godt. Han har selv brukt samme metode overfor andre AUF-ungdommer som prøvde å fortelle sannheten. Allerede i juni 1992 sendte Per Olav Brunvand og André Sønstevold et brev til Oslo kommune hvor de ba kommunen ta et oppgjør med ukulturen. Deres brev resulterte i et bokettersyn hos Oslo AUF i 1992. Revisorene ba dem tilbakebetale 220.000 kroner. Etter dette ble Brunvand og Sønstevold utsatt for det de selv kaller en hekseprosess. En av «inkvisitorene» var ironisk nok Bjørn Jarle Røberg-Larsen. I tirsdagens Brennpunkt står de tidligere fiendene frem og forteller om partiets fiktive medlemmer, omfattende juks og dekkoperasjoner.

Medlemsjukset fra 70-tallet er foreldet, og politikere som Thorbjørn Jagland slapp unna. Han avviste senere alle anklager:

En rekke tidligere ungdomspolitikere i høye stillinger har innrømmet triksingen. Dette i motsetning til dagens statsminister Thorbjørn Jagland, som kun er villig til å innrømme feil. Han vil ikke gå med på at det ble jukset bevisst. Brennpunkt har sett tilbake på Jaglands tid som AUF-leder. Det var under ham den altfor høye rapporteringen av medlemmer startet. I dag avviser han alle anklager om juks ved å vise til at statens regler for tildeling av støtte var uklare.

Jukset i ungdomsorganisasjonene fortsatte som en ukultur fram til det ble avslørt i 1995. Juridisk sett er saken mot flere av de etablerte politikerne foreldet. De eneste som kan stilles for retten, er fire ungdommer fra Oslo AUF. Politisk og moralsk sett blir disse syndebukker for en nærmere 20-årig partitradisjon.

Partitradisjon. Ja, det må det kunne kalles, for dette jukset i AUF har fortsatt, og i mars i år avdekket en intern granskningsrapport omfattende juks i Trøndelag. Og i Oslo ble det tildelt over 2 millioner kroner for mye til flere ungdomspartier, det største var naturligvis AUF.

På Ap’s nettside opplyses AUF medlemstall fra 2016: Over 14.000 medlemmer skriver de begeistret. De lenker til AUFs nettside, som kan opplyse nokså vagt om «over 10.000 medlemmer». I en annen artikkel på AUFs nettside skrytes det uhemmet av tall for 2018: AUF knuser rekordåret 2015; 14.422 medlemmer i 2018.

I dagens NRK-artikkel opplyser NRK at det ikke var mulig å få ut medlemstall fra AUF.

AUF er det eneste ungdomspartiet som ikke har klart å oppgi tall for betalende medlemmer under 26 år. De bekrefter likevel at det har vært en nedgang i 2020.

– AUF har hvert år en naturlig utskiftning, slik som de fleste ungdomsorganisasjoner opplever, men under korona har vi ikke hatt de samme mulighetene til å møte og rekruttere nye AUF-ere. Vi merker godt at vi ikke har hatt verken sommerleir eller de vanlige møteplassene for å diskutere politikk i 2020 og første halvdel av 2021, skriver generalsekretær Sindre Lysø i en e-post til NRK.

– Vi er helt sikre på at utviklingen snur nå med gjenåpningen. Sommerleir på Utøya, skolevalgkamp og fysiske møter gir en enorm boost til organisasjonen vår, skriver han.

Document skrev tidligere i år: I 2018 hadde AUF nesten 13.100 medlemmer; kun 3800 ble med videre til 2019. Men AUF fylte opp med 6800 nye 10-kronersmedlemmer, ifølge VG. Dette er et demokratisk problem.

Antallet AUF-medlemmer holdes dermed kunstig høyt med 10-kroners medlemskap. Det er nok til å gi stor politisk innflytelse.

AUF bekrefter en nedgang i 2020, men «klarer ikke å oppgi noen tall». Sannheten er nok heller at de ikke vil. Her gjelder det å ligge lavt frem til valget.

 

Les mer om medlemsjukset til AUF her:

Grafser AUF fremdeles til seg offentlige midler urettmessig?

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Kjøp Halvor Foslis bok her!

 

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂