Ikke noe land kan stille seg fullstendig likegyldig til hva slags befolkning det har, eller ganske enkelt redusere saken til en administrativ eller juridisk abstraksjon. Hvis Frankrike var befolket med irer eller nordmenn, ville det åpenbart ikke lenger være fransk, men irsk eller norsk. Noen er i ferd med å oppdage, sannsynligvis med påtatt overraskelse, at vi i deler av landet har å gjøre med en ekte demografisk utskiftning, og en situasjon med etnokulturell adskillelse. Den demografiske forvandlingen i vår tid, som drives av masseinnvandring, blir som regel benektet hvis den skaper bekymring, men erkjent når den skal feires. Det essensielle er imidlertid at republikkens tapte territorier er blitt tapte territorier for den franske identiteten.

Mathieu Bock-Côté

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.