Sjefaktor Fatou Bensouda utfordret USA da hun startet etterforskning av amerikanske soldater. Foto: Peter Dejong/Reuters/NTB

Trump-administrasjonen sanksjonerte aktor i Den internasjonale straffedomstolen fordi domstolen ville granske amerikanske soldaters oppførsel i Afghanistan. I tillegg sa utenriksminister Mike Pompeo at aktor Fatou Bensouda og hennes klikk var korrupt. Han så ingen grunn til at de skulle nyte Amerika som privatpersoner når de ville rive ned landets forsvarsevne. De fikk innreiseforbud.

Nå er det opphevet. USA er ikke medlem av Straffedomstolen og den kan derfor ikke straffeforfølge amerikanske soldater. Men det er det Bensouda vil.

Utenriksminister Antony Blinken understreker at USA fortsatt er sterkt uenig i noen av domstolens oppgaver.

– Men vi tror at våre bekymringer rundt disse sakene heller bør bli håndtert via diplomati enn innføring av sanksjoner, sa Blinken fredag.

Vedtaket ble møtt med tilfredshet. Domstolen kvitterte med å si at den nå kan fortsette arbeidet med å straffeforfølge USA:

– Jeg har tillit til at denne beslutningen er begynnelsen på en ny fase i vår felles kamp for å bekjempe straffløshet for krigsforbrytelser, sier Silvia Fernandez de Gurmendi på vegne av ICC.

Også Norges utenriksminister synes å mene at også amerikanerne må kunne stilles for retten, selv om de ikke er medlem.

– Det er positivt at USA nå fjerner sanksjonene mot personell i Den internasjonale straffedomstolen. Vi har et felles mål om at de som har begått de alvorligste forbrytelsene, som folkemord og krigsforbrytelser, skal holdes ansvarlige, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Hun føyer til at det ikke skal være straffrihet for alvorlige, internasjonale forbrytelser.

– Derfor er domstolen svært viktig, og vi har tiltro til domstolens uavhengighet. Det er også bakgrunnen for vår sterke kritikk av Trump-administrasjonen da den iverksatte sanksjoner og visumrestriksjoner mot personell i domstolen, fortsetter utenriksministeren.

EU er selvsagt fornøyd:

– Dette viktige skrittet understreker USAs forpliktelse til et internasjonalt system basert på regler, sier EUs utenrikspolitiske sjef Josep Borrell i en uttalelse.

– ICC spiller en viktig rolle i å gi rettferdighet for ofrene for noen av verdens aller grusomste forbrytelser. Å beskytte upartiskheten og den juridiske uavhengigheten til ICC er avgjørende for domstolens effektivitet og funksjon, fortsetter han. Borell slår fast at EU støtter domstolen fullt ut.

Men sanksjonene mot personer som Bensouda hindret aldri domstolen å gjøre sitt arbeid. Men de kunne ikke shoppe og kjøpe seg leilighet på Manhatten. Ingenting har hindret domstolen i å gå etter Bashar al-Assad i Syria f.eks.

 

Kjøp Prosessen mot Israel fra Document Forlag!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.