Nytt

Sjefaktor ved Den internasjonale straffedomstolen, Fatou Bensouda. Foto: Peter Dejong/Reuters/Scanpix 

Dommere ved den internasjonale domstolen sier nei til etterforskning av krigsforbrytelser i Afghanistan. Menneskerettsforkjempere raser og Donald Trump jubler.

– Dette er en stor internasjonal seier, sa den amerikanske presidenten i en uttalelse fredag.

Da hadde dommere ved Den internasjonale straffedomstolen (ICC) erklært at de ikke mener det er hensiktsmessig å starte etterforskning av antatte krigsforbrytelser i Afghanistan.

Domstolens sjefanklager Fatou Bensouda ba i 2017 om å få etterforske både Taliban-geriljaen, afghanske myndigheter og de internasjonale styrkene i Afghanistan. Hun nevnte spesielt USAs styrker og den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA.

Også en lang rekke andre NATO-land har hatt soldater i Afghanistan etter USAs invasjon av landet i 2001. Norske soldater hadde tidligere ansvaret for sikkerheten i en provins i Nord-Afghanistan.

Mistet visum

USA har aldri sluttet seg til ICC og anerkjenner ikke at domstolen har noen myndighet over amerikanske soldater.

Likevel har Trump-regjeringen reagert sterkt på Bensoudas ønske om å etterforske mulige krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Afghanistan.

For en uke siden ble hennes visum til USA trukket tilbake. USA har varslet at også andre ICC-ansatte som vil etterforske amerikanske soldater, kan miste visum.

– Tortur og voldtekt

ICC igangsatte en foreløpig undersøkelse av antatte krigsforbrytelser i Afghanistan for over ti år siden.

I sin begjæring i november 2017 skrev Bensouda at «det finnes tilgjengelig informasjon som gir skjellig grunn til å tro at amerikanske soldater og CIA-agenter står bak tortur, grusom behandling, overgrep, voldtekter og seksuell vold mot fanger. Det gjelder spesielt i årene 2003 og 2004».

Noe av bevismaterialet er knyttet til amerikanske hemmelige fengsler.

Bensouda pekte også på at Taliban og andre opprørsgrupper skal ha drept over 17.000 sivile i Afghanistan siden 2009.

– Farlig presedens

Dommerne ved ICC erkjente fredag at et høyt antall mennesker har stått fram og sagt at de er ofre for krigsforbrytelser i Afghanistan.

Men dommerne mener det er lite sannsynlig at en etterforskning vil føre fram. Blant annet viser de til at verken Taliban, afghanske myndigheter eller USA ventes å samarbeide med etterforskerne.

Menneskerettighetsorganisasjoner reagerer sterkt på denne begrunnelsen. De mener den setter en farlig presedens som åpner for at gjerningspersoner og stater kan unngå straff og reaksjoner ved å nekte å samarbeide med ICC.

Human Rights Watch beskriver dommernes beslutning som et svært hardt slag for afghanske ofre. American Civil Liberties Union fordømmer Trump-regjeringens «autoritære forsøk på å sabotere en etterforskning allerede før den har startet».