Mustafa kom til Norge sammen med familien som seksåring. Moren oppga feilaktig nasjonalitet da de kom til Norge i 2008. Han har nå fylt 18 år og har fått beskjed om å forlate landet. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Nystartede Partiet Sentrum forsøker å skaffe seg litt sårt tiltrengt oppmerksomhet. I den forbindelse har tre kvinner fra partiet skrevet en kronikk hvor overskriften hevder at Mustafas ansikt viser oss hvem vi er.

Mustafa (18) er den unge gutten som fikk stor oppmerksomhet og mye sympati da det ble bestemt at han skulle utvises fra Norge. Bakgrunnen var at hans mor hadde oppgitt feil nasjonalitet for norske myndigheter, og dermed fått opphold på falskt grunnlag. Som Document skrev i desember:

Det er i overkant av en uke siden det ble kjent at Asker kommune sa seg villig til å betale Hasans gjeld til staten. Gjelden Hasan besitter sammen med sin bror Abdelrahman, består av 243.750 kroner i saksomkostninger for to tapte rettstvister ført av deres mor.

Partiet Sentrum, som ledes av Geir Lippestad, har markert seg som svært liberale i asylpolitikken. Dette kommer klart frem i innlegget i Asker Budstikke, som er formulert av Mette Kalve, Mari Elise Smebye og Kristin Walstad fra Partiet Sentrum Viken.

Mustafas sak har vist hvor urettferdig og inhuman norsk asyl- og innvandringspolitikk har blitt. Folk spør oss hvorfor det er behov for et nytt parti. Derfor.

Norge har stadig strammet inn asyl- og innvandringspolitikken de siste åtte årene, anført av statsråder fra Høyre og Frp. Innvandringsregulerende hensyn har i økende grad trumfet barns beste og menneskelige hensyn.

Antall kvoteflyktninger har nesten tredoblet seg. Familiegjenforeninger utgjør en norsk småby hvert eneste år. Og asyltallene er riktignok lave nå, men ser man perioden under ett, snakker vi om historisk høye tall.

Vi har sett grelle eksempler på foreldre som blir kastet ut av landet, mens barna måtte bli.

Så vidt jeg vet, er det ingen som nekter barna å returnere til hjemlandet sitt frivillig med sine foreldre.

Vi har sett eksempler på mennesker som har blitt returnert til land de ikke kommer fra, eller aldri har vært i.

Dette skyldes gjerne at asylsøkere lyver om hvilket land de kommer fra, et typisk eksempel er flyktninger fra den store afghanske diasporaen i Iran som hevder å ha flyktet fra Afghanistan, siden dette øker sjansen for opphold. Et annet eksempel er alle etiopiere som hevder å komme fra Eritrea. Mustafas familie er også et eksempel på dette fenomenet.

Falske flyktninger fra Eritrea var for øvrig tema for gårsdagens Dagsorden, Vårt naive Norge.

Og ikke minst har vi sett menneskelige ressurser gå til grunne i påvente av en evig lang saksbehandlingstid.

Nok en gang: Hvis asylsøkere legitimerer seg og ikke lyver om hvor de kommer fra, og ikke anker sakene i det uendelige for å trenere prosessen, så vil ikke disse sakene strekke ut i årevis. Norske myndigheter har også et stort ansvar her, men ethvert tiltak som forsøker å forenkle og korte ned prosessen, vil nok bli møtt med sterk kritikk fra de innvandringsliberale.

Vi mener utviklingen truer vår nasjonale identitet, basert på våre fellesverdier: Respekt for menneskeverdet. Nestekjærlighet. Likeverd og solidaritet.

Partiet Sentrum mener altså at vår nasjonale identitet avhenger av at vi frivillig går med på å skifte ut befolkningen, mens vi langsomt og smilende lar oss ruinere.

Mustafa har vokst opp i Norge, han er en ressurs og han er en del av vår fremtid.

Man kan ikke vite om Mustafa er en ressurs, ingen kan spå om fremtiden. Men la oss gå med på premisset: Mustafa er en godt integrert og trivelig ung mann som vil bidra positivt til det norske samfunn og norsk økonomi. Men er dette et argument? Mener Partiet Sentrum at de som ikke jobber, bidrar og blir integrerte skal sendes ut av landet? Jeg tviler sterkt, for å si det slik. Da er det vel heller vårt ansvar.

De tre kvinnene snakker om menneskerettigheter og FN, ikke om Norge og borgerrettigheter (et ord som har forsvunnet ut av språket). De bekymrer seg for asylsøkernes rettigheter, omtanken for nordmenn er mindre synlig. Og advokatene ler hele veien til banken, de tjener gode penger på de endeløse sakene.

De tre kvinnene avslutter sitt innlegg slik:

Utlendingsforvaltningen styres av politiske signaler. Derfor er din stemme viktig ved høstens valg.

Det har de tre kvinnene helt rett i. Så hvis du ønsker et parti som står for «mangfold og inkludering», som tar klimakrisen på alvor og ønsker åpne grenser og en massiv strøm av migranter, så kan du stemme på Partiet Sentrum.Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.