Mustafa Hasans gjeld til staten dekkes av Asker kommune. Nå vil han på nytt føre sak gjennom rettsapparatet. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Advokatfirmaet Fend anmodet Asker kommune å dekke Mustafa Hasans gjeld til staten, hvilket kommunen har besluttet å gjøre. Nå stevner advokatfirmaet staten på vegne av Hasan.

– Advokatfirmaet har tatt ut søksmål mot Utlendingsnemnda (UNE) på vegne av Mustafa Hasan. De krever at utvisningsvedtaket mot ham blir ugyldiggjort, skriver NTB.

Det er i overkant en uke siden det ble kjent at Asker kommune sa seg villig til å betale Hasans gjeld til staten. Gjelden Hasan besitter sammen med sin bror Abdelrahman, består av 243.750 kroner i saksomkostninger for to tapte rettstvister ført av deres mor.

Hasans advokat Nicolai Skjerdal skrev brev til Asker kommune hvor han anmodet kommunen å «gjøre noe for å bøte på situasjonen» hans klient stod i. Situasjonen det henvises til i brevet er Hasans  fremtidige muligheter for opphold i Norge, hvor han må kunne forsørge seg selv. Gjeld til staten vil kunne slå negativt ut for oppholdstillatelse av kort eller lengre tid, ifølge Skjerdal.

Skjerdal argumenterer for at gjeld kan bli et fremtidig problem for sin klient, men velger å gå til ny sak som øker klientens regning. Brevet Skjerdal sendte Asker kommune inneholder disse opplysningene innledningsvis, men Asker kommune sa seg likevel villig til å betale.

I forbindelse med Asker kommunes villighet til å betale privatpersoner gjeld med fellesskapets penger, tok Document kontakt med advokatfirmaet Øivind Østberg AS for orientering om hvilken hjemmel som ligger til grunn for et slikt vedtak.

– Det at det er en risiko for å bli idømt saksomkostninger i en sivil sak er noe man finner generelt i rettssamfunn, med diverse modifikasjoner og variasjoner, og det aksepteres at det er slik fordi det ellers er alt for lett å gripe til svakt funderte søksmål som samtidig pådrar den annen part kostnader til å forsvare seg, sier Øivind Østberg til Document.

Det er retten som foretar avveiningen og som suverent avgjør disse spørsmålene, innenfor rammen av de omkostningskrav partene har fremsatt.

– Dette bidrar til å hindre misbruk av rettsapparatet, fortsetter Østberg.

– Når Asker kommune for det første appellerer til staten om ikke å kreve inn de saksomkostningene den er tilkjent, og samtidig sier at hvis ikke staten gjør det, så vil kommunen dekke disse omkostningene, er det en form for innblanding i rettsvesenet som undergraver de generelle hensyn bak reglene om idømmelse av saksomkostninger.

– Det gir et signal til andre om at de kan bruke rettsapparatet og pådra staten store omkostninger til advokat uten særlig risiko. Asker kommune trenger riktignok ikke noen lovhjemmel for å gjøre dette. Som selvstendig rettssubjekt kan den bruke penger den har, men det må jo sies at det er en veldig underlig måte å bruke skattebetalernes penger på.

 

Asker kommune vil dekke Mustafa Hasans gjeld til staten

Kjøp Alexander Graus “Hypermoral” fra Document Forlag her!

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.