Utsikten fra veien opp til vindkraftverket på Haramsøya. Foto: Document

Mandag ble det kjent at vindkraftmotstander Hans Petter Thue og familien står i fare for å miste huset som følge av kampen mot Zephyr og Haram Kraft, som bygger vindpark på Haramsøya. Nå svarer vindkraftselskapet. De vil ikke fravike sine krav.

«Zephyr og Haram Kraft kaster oss ut av huset og ut i vinterkulda», skrev Hans Petter Thue i pressemeldingen. Thue skriver videre at årsaken er saksomkostninger familien er idømt å dekke etter tap mot Haram Kraft i retten, og at huset er det eneste familien har av verdi som det kan gjøres tvangsinndrivelse av kostnader på.

Familien har spurt selskapet om en avdragsordning, slik at de ikke mister huset, men selskapet godtar ikke en slik ordning.

– Haram Kraft har alle nødvendige offentlige tillatelser til å bygge vindkraftverket. Thue sperret veien for anleggsarbeidene og hevdet at han eide veistykket han stod på. Nå har retten slått fast at Thue ikke eier veistykket og at han ikke har anledning til å sperre for anleggsarbeidene, skriver Zephyrs administrerende direktør Olav Rommetveit til Document i en e-post.

– Thue ble idømt å betale Haram Kraft sine saksomkostninger på 268.000 kroner. Det er samlet inn nær 500.000 kroner på Spleis.no og Vipps til Thue. Dette burde dekke både hans egne og Haram Kraft sine saksomkostninger, konstaterer Rommetveit.

– Vi regner derfor med at Thue gjør opp for seg i henhold til rettens beslutning. Fristen for innbetalingen var 5. november, og det er gitt utsettelse til å betale til januar 2021. Saken behandles nå videre av Namsmannen etter vanlige rutiner, avslutter han.

Dette stemmer ikke, sier Hans Petter Thue til Document. Han opplyser at retten ikke tok stilling til jordskiftedommen, som regulerer veien til landbruksvei for bønder. Dermed består uenigheten om hva som er tillatt bruk av veien og ikke.

Han bestrider også Rommetveits påstander om hvor mye som er samlet inn.

– Det er ikke samlet inn 500 000 kroner til saksomkostninger. Familien har mottatt 309 000 kroner via Spleis og mangler 114 000 for å dekke totalkostnadene, sier Thue.

– Første Spleis på 209 000 kroner var innsamling for tapt lønn under aksjoner, Karis sultestreik i Oslo og ja til livskvalitet-turne i sommer, samt materiell, bannere og brosjyrer.

Tilsvar fra Haram Kraft:

Viser til pressemelding fra Hans Petter Thue om saksomkostninger og betalingsmuligheter. Haram Kraft ønsker å kommentere påstandene.

Først er det viktig for oss å understreke at Haram Kraft har alle offentlige tillatelser til å bygge vindkraftverket på Haramsøya, som er det største fornybare kraftverket i Ålesund kommune. Anlegget etableres i et aktivt landbruksområde og bygges i henhold til godkjente planer som er utarbeidet i samråd med kommunen, grunneiere og en rekke fagmiljøer.

I juni 2020 sperret som kjent Thue veien opp til Haramsfjellet ulovlig, selv om det har vært klart i mange år at Haramsfjellvegen kan brukes av Haram Kraft. I pressen og i sosiale medier ble det imidlertid spredt feilinformasjon om rett til bruk av veien, som legitimerte de ulovlige aksjonene. Dette førte til flere utsettelser og økonomiske tap for Haram Kraft. Deretter valgte Thue med bistand fra advokat å trekke Haram Kraft for retten for å stanse arbeidet. Dette gjorde han vel vitende om risikoen for å bli idømt saksomkostninger dersom han tapte, og at han ikke hadde midler til å dekke et eventuelt saksomkostningskrav med mindre han fikk det samlet inn.

Thue fikk ikke medhold i sitt krav om å stanse arbeidet og ble derfor pålagt å dekke Haram Krafts saksomkostninger. Det har vært innsamlinger på Spleis.no og Facebook til Thue som overstiger det han skal betale i saksomkostninger til Haram Kraft. På Spleis er det samlet inn ca. 380 000 kroner til Thue. Ifølge FB er det samlet inn minimum ytterligere 112 000 kroner til dekning av egne advokatkostnader. Ifølge Thue ønsket de imidlertid ikke å sette i gang en ny Spleis rett før jul.

Thue har ikke anket kjennelsen, og kravet på saksomkostninger forfalt 5. november. Første del av omkostningene er allerede betalt, og Thue fikk henstand med betaling av det resterende beløpet ut året før Haram Kraft varslet at man ville la saken gå videre i systemet.

Når Thue selv velger å ta saken til retten, kan han ikke forvente at motparten bidrar til å finansiere dette gjennom en avbetalingsordning utover den henstand han allerede har fått. Innkreving av saksomkostningene vil etter dette følge vanlig prosedyre gjennom namsmannen, og hvordan det resterende beløpet inndrives, vil være opp til dem. Det hører også med til historien at Thue har fortsatt med de ulovlige aksjonene, senest rett før jul. Vi har forståelse for at det er delte meninger om vindkraft, men dette dreier seg altså om ulovlige aksjoner og tilbakebetaling av omkostninger fra en rettssak Thue på vegne av sin datter selv har tatt initiativ til.

Zephyr AS er et norsk vindkraftselskap som utvikler, bygger og drifter vindkraftverk i Norge, heter det på deres hjemmeside. Bak selskapet står Østfold Energi AS, Vardar AS og Glitre Energi AS. Østfold Energi AS er eid av Viken fylkeskommune og alle kommunene i Østfold, samt Aurskog Høland kommune. Vardar AS er eid av 19 kommuner, blant dem Asker kommune som vedtok å dekke saksomkostningene til Mustafa Hasan. Glitre Energi AS eies også av de 19 kommunene gjennom selskapet Vardar og Drammen kommune, med 50 prosent eierandel hver.

 

Vindkraftmotstander mister huset i kampen mot vindkraften

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.