Denne vakre fredelige idyllen på fjellplatået på Haramsøya er nå hjemsøkt av gravemaskiner.  De bereder grunnen for 150 meter høye vindturbiner. Foto: Motvind Norge / Facebook.

Til tross for massive protester fikk utbygger Zephyr AS det som de ville med hjelp av politiet. De troppet opp med sju biler, ca femten mann og en Viking-bil. Den standhaftige Hans-Petter Thue ble slept opp på redningsbilen fra egen eiendom og fraktet vekk. Lokalbefolkningen som hadde møtt opp for å forsvare naturen sin ble bøtelagt. Politiet eskorterte deretter utbygger og flere gravemaskiner opp på fjellet for å starte gravingen.

Folk er rasende på statsminister Erna Solberg som samme dag møter smilende opp for å åpne en DNT hytte på Sæteren gård, derfra oppfordrer hun folk til å følge helseministerens råd om å komme seg ut på tur i frisk luft. Befolkningen på Haramsøya opplever dette som en hån.

Øybefolkningen har kjempet for å beholde dette ene fjellet som de har gått tur i, i generasjoner, og de holder Erna Solberg ansvarlig som lar gravemaskinene ødelegge naturen og livskvaliteten til øyboerne i  det såkalte grønne skiftets navn. Men er det riktig at det er grønt? Eller er grønnfargen bare et smart PR-stunt for kapitalinteresser? Som pådriver og leder av FNs klimamål ser det ut til at Solberg lar disse målene og EU styre Norge.

Reaksjonene mot Solberg lar ikke vente på seg. Under Solbergs skrytebilde på Facebook hvor hun viser fram åpningen av DNT-hytta er det over 1200 kommenterer, de aller fleste om hykleriet, dobbeltmoralen og sviket overfor det norske folk og naturen:

 

Stopp rasering av fjella våre Erna Solberg❗️❗️❗️ Og hold deg for god til å sole deg i glansen av noko som helst som har med friluftsliv å gjera. Du ødelegge den naturen vi skal gå tur i ?

Skjønner ikke at du Erna kan styre Norge lenger med en slik rasering av norsk natur og ressurser. 

Er ikkje godt å få en aktiv ferie når du har stengt oss ute frå fjell vi vil gå på. 

Gå av! Vi trenger en regjering og en statsminister som ser landet og folkets interesser. Lista over alt du har ødelagt er for lang til å ta med her, men det er NOK nå! Ta med deg vindkrafta di og reis langt vekk fra landet!

Den fredelige pensjonisten Hans-Petter Thue, som har holdt stand i bilen hvor han har sperret veien opp til fjellet på Haramsøya i 14 dager, holdt appell på øya i dag. Nå er han ikke nådig mot overmakta som ikke vil lytte til befolkningen og har trengt seg fram med gravmaskiner for å ødelegge fjellet:

– Vi vil styrte regjeringen. Vi vil ha en regjering som respekterer lokalsamfunn og demokrati. Nå er det krig. Vi må jobbe politisk. Bompengeopprøret har vært et storm i vannglass. Nå blir det orkan, sa Hans-Petter Thue på podiet på Haramsøya i dag, til jubel av de frammøtte.

Han la til:

Det skal gjøres med fredelige midler, vi skal gjøre det med rettferdighet og kjærlighet. Vi skal greie å styrte den overmakta vi har møtt. De skal bli fjerna.

De har ikke tenkt å gi seg på Haramsøya. Ungdom mot vindkraftutbygging på Haramsøya ble stiftet i går. De har sendt underskriftslister til fylkespolitikere. De ønsker at øya deres skal bestå som den er for framtidige generasjoner.

-Er dette Norge, sa en av de som hadde møtt fram for å vise motstand mot utbygging av åtte vindturbiner på 150 meters høyde, som skal plasseres på fjellplatået på øya. Politistat og overgrep er uttrykk som går igjen fra fortvilte øyboere, som tilslutt måtte vike plassen på fjellveien for overmakten i uniform. En av de frammøtte sa at han forsto politiet var satt til å gjøre jobben. Men ansvaret ligger helt til topps hos statsminister Solberg, var hans klare melding.

Har ikke nordmenn lært noe av 1940-1945???? ERNA selger Norge. Men bit for bit… Når skal folk våkne??? , skriver en på Motvind sin side. 

I går var det en sorgens dag og mange gråt for Haramsøya, skriver Motvind på sin facebookside. De gir klar melding til befolkningen på Haramsøya og andre steder hvor utbyggere av vindturbiner presser seg fram er klar:

-Til dere som velger å motsette dere invasjonen av fjellet og beskytte naturen og som nekter å flytte dere på anmodning fra politiet; dere har retten på deres side. Ikke aksepter bøter eller forelegg. Dere skal få juridisk bistand. Dette er så grovt. Dette er så vondt. Haramsøya og alle andre truede naturperler skal selvsagt forsvares mot overgrep og vandaler. Det er samfunnets plikt!

Motvind, som har økt medlemsmassen fra 20 000 til 30 000 medlemmer på kort tid, vil anmelde gårsdagens politi-aksjon på privat grunn på Haramsøya, som de mener er ulovlig.  De sier videre at advokat Bjørn Kvernberg ved advokatkontoret Elden i går sendte brev til politiet i Møre og Romsdal med dokumentasjon om at folk som demonstrerer og Thues parkering på Fjellvegen er lovlig.

Advokat Elden har begjært innsyn i politiaksjonen, varsler Rune Haaland, generalsekretær i Motvind i går ettermiddag.

Partiet Rødt var også på plass på Haramsøya, representert ved fylkeslederen for Møre og Romsdal. Rødt har varslet at de vil anmelde utbygger for flere juridiske forhold, blant annet bygging i strandsonen, og for konsesjoner som ikke er avklart med hensyn til bruk av ankomst på ene siden av øya og vei opp til fjellet. Brudd på naturvernloven for manglende utredninger vil også bli anmeldt, blant annet hvorvidt det fins hubro, som er en truet art i fjellområdet hvor det nå skal sprenges for å bygge vindturbiner.

Forslaget fra Frp i Stortinget om å stoppe vindkraftutbyggingen til de åtte sakene som nå ligger i rettssystemet fikk ikke flertall. De som støttet Frps forslag var Sp og MDG. Arbeiderpartiet med regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre stemte i mot. Det viser at det er Arbeiderpartiet sammen med regjeringspartiene som er pådrivere for vindturbiner i norsk uberørt natur og uinteressert i lokal-demokrati.

Motvind er klar på at det foregår et overgrep mot øya ute i havgapet:

Politiets bistand til Zephyr AS –  som ikke har evnet å få på plass alle nødvendige avtaler og heller ikke har fylt konsesjonsvilkårene, er å anse som et grovt overgrep. At politiet bruker makt mot enkeltpersoner, grunneiere og folket inngår i et mønster der offentlige myndigheter de siste årene opptrer på vegne av særinteresser, spesielt vindkraftspekulantene.

Det kommer stadig dokumentasjon på at vindturbiner hverken er miljømessig eller økonomisk bærekraftig. Det er kun vindbaronene som tjener penger på subsidier fra utbyggingene. Strømkundene får sannsynligvis høyere strømregning. Vindturbinene som dreper fugler og insekter på brutalt vis, avgir også mikroplast som kan havne i drikkevann og i næringskjeden forøvrig.

Konsesjoner gitt av NVE, på vegne av OED betyr i praksis betyr at utenlandske kapitalinteresser kan ta seg til rette i norsk natur, hente ut pengene og dra igjen. 16 av 18 vindkraftselskaper er på utenlandske hender. I Danmark ligger store mengder med ikke-nedbrytbart materiale fra vindturbiner som har en levetid på ca 20 år.

Og hva sier statsministeren om fuglelivet? Hun som skal være så interessert i alt som er grønt og bærekraftig:

«Gravemaskinene har inntatt Haramsfjellet i dag. Her er 15 raudlista fuglearter som hekker.
46 raudlista fuglearter holder til og 3 sider av fjella er fuglefredingsområde.

Det kreves full stans!  «(Karin Augusta Nogva, på Motvinds side)

På Miljødirektoratets side kan man lese følgende:

Ferdselsforbud i fredningsområder for fugl

I hekketida trenger fuglene ro. Fra 15. april til 15. juli er det derfor forbudt å gå i land eller nærme seg en rekke sjøfuglområder, fra svenskegrensa i sørøst til grensa mot Russland i nord.

Sjøfugler som blir forstyrret i hekketida kan i verste fall forlate egg og unger. 

Men det gjelder kanskje ikke for store gravemaskiner, betong og vindturbiner i det grønne skiftets navn?  Er det noen som lenger tror at på at EU og FNs såkalte klimamål virkelig bryr seg om natur og dyreliv?

 

Forhåndsbestill Islamismen i Sverige her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.