Pressekonferanse om koronasituasjonen med justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helse- og omsorgsminister Bent Høie. Til stede var også Folkehelseinstituttet ved fungerende assisterende direktør Gun Peggy Knudsen, og folk fra Helsedirektoratet. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Regjeringsmedlemmer og helsetoppenes forklaringer til regjeringens Koronakommisjon er nå gjennomført, men innsyn i forklaringene gis ikke. Forklaringene hemmeligholdes.

I mars 2021 skal Koronakommisjonen legge frem rapport om myndighetenes håndtering av koronapandemien i Norge, men dokumentasjonen i rapporten baseres på hemmelighold.

Det er NRK som har forsøkt å få innsyn i dokumentasjon og forklaringene gitt av statsminister Erna Solberg, helseminister Bent Høie og en rekke helsetopper. Men rikskanalen møter nok en gang stengte dører. I 2020 fikk NRK avslag på over 40 innsynsbegjæringer:

Gjennom juni og juli har NRK bedt om innsyn i en rekke dokumenter Koronakommisjonen mottok fra blant annet Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Helsedirektoratet.

Den 14. august fastsatte regjeringen i forskrift at kommisjonen slipper å behandle innsynskrav mottatt fra andre, når dokumentene er del av kommisjonens undersøkelser.

Med henvisning til forskriften har kommisjonen avvist å selv behandle over 40 innsynsbegjæringer fra NRK.

Regjeringen begrunner forskriften med at kommisjonen har dårlig tid og et lite sekretariat.

Helt sentralt i arbeidet blir dokumentasjon fra blant annet Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og departementene.

Regjeringen fastsatte i 2020 en egen forskrift som tillater Koronakommisjonen å la være å behandle innsynskrav i dokumenter de innhenter utenfra.

Koronakommisjonen mener det dreier seg om såkalte organinterne dokumenter, som kan unntas fra innsyn. At dokumentene kan kalles organinterne, har kommisjonen selv aktivt lagt til rette for:

Ikke engang regjeringsmedlemmene har fått med seg kopi av hva de har forklart. De må lese gjennom og godkjenne sine egne referater ved personlig oppmøte, skriver NRK.

Det får jussprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen til å reagere. Bernt regnes som en av landets fremste eksperter på forvaltningsrett.

– Her lager man en prosedyre hvor man er veldig bevisst på ikke å sende dette dokumentet ut til noen, for man er veldig bevisst på at man skal hemmeligholde det som står der. Og det er ikke et legitimt hensyn etter min oppfatning, sier han til NRK.

Kommisjonen har tilrettelagt intervjuprosessen slik at ingen fysisk kommer ut av kommisjonens kontorer. På denne måten nærmest misbruker kommisjonen offentlighetslovens bestemmelser om interne dokumenter, mener han.

– Her er det ikke lenger hensynet til forsvarlig saksbehandling det er snakk om, men hensynet til å kunne få arbeide i fred, og ikke bli forstyrret av ubehagelig innsyn, mener Bernt.

Kommisjonsleder Stener Kvinnsland vil ikke la seg intervjue av NRK om hemmeligholdet. I avslaget skriver Kvinnsland til NRK at kommisjonen følger offentlighetsloven.

– Dette handler ikke om ubehagelige innsyn, men om at kommisjonen skal gjøre helhetlige vurderinger. Det kan bli misvisende om enkeltuttalelser i referater gis innsyn, uten at de framgår i sin sammenheng, skriver Kvinnsland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjøp Asle Tojes siste bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂