Energikommisjonen skal 1. februar presentere sin rapport om norsk energiforsyning 2030–2050. Men kommisjonen har avvist alle krav om innsyn. Dette er brudd på reglene om offentlig journalføring, og Arkivverket reagerer.
Det var NRK som ba om innsyn etter offentlighetsloven, men fikk til svar at de ikke førte offentlige journaler.
«Energikommisjonen har ikke funnet det hensiktsmessig å journalføre organinterne dokumenter», stod det i avslaget.
Kommisjonen mente den kunne benytte seg av et unntak i arkivforskriften. Men dette reagerte flere politikere på.
Riksarkivar Inga Bolstad sier at Arkivverket stiller seg undrende til at et offentlig utvalg har arbeidet et helt år uten å journalføre et eneste brev. Hun varsler at de vil sende et brev.
Det får kommisjonens formann, Lars Sørgard, til å slå retrett.
– Vi vil presisere at Energikommisjonen holder arkiv. Alle inngående og utgående dokumenter journalføres, og det betyr at det finnes en postjournal, skriver han i en e-post.
Sørgard vil ikke svare på om han var involvert da avslaget ble sendt NRK.
Hemmligholdet minner om koronakommisjonen som departementet ville klausulere i 100 år. Det ble senere endret til 60 år.
https://www.nrk.no/norge/riksarkivaren-undersoker-om-energikommisjonens-hemmelighold-er-ulovlig-1.16264801

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.