Justis- og beredskapsdepartementet foreslår endringer i offentlighetsloven. Pressens offentlighetsutvalg mener dette vil føre til mer hemmelighold.

– Det norske demokratiet har ingenting å tjene på at offentlige myndigheter skjuler seg bak lukkede dører når de skal arbeide med saker av betydning for landets innbyggere, sier leder for Pressens offentlighetsutvalg, Tron Strand, til NTB.

I en pressemelding i forbindelse med høringsforslaget som ble offentliggjort i dag, fremgår det hva regjeringen foreslår.

Departementet foreslår et tillegg i offentleglova § 14 første ledd som gjør det klart at ikke bare organinterne dokumenter som sådan, men også journalinnføringer som gjelder organinterne dokumenter, kan unntas fra offentlighet.

Videre foreslås det endringer i offentlegforskrifta og arkivforskrifta som klargjør at organer kan journalføre organinterne dokumenter uten at opplysninger om disse dokumentene publiseres i den offentlige journalen som er tilgjengelig på nettet gjennom eInnsyn eller på annen måte.

Begrepet eInnsyn betyr innsyn i offentlig saksbehandling.

Dette vil gi offentligheten mindre innsyn i hva som foregår i offentlige organer, noe som også fremstår som den nokså klare målsetningen slik forslaget er formulert.

– Dette viser en regjering som går inn for mest mulig hemmelighold, sier Strand.

Han mener at forslaget har dramatiske konsekvenser for innsynsretten i Norge. I Hurdalsplattformen sa regjeringen at de var for åpenhet. Formålet med offentlighetsloven er jo nettopp å skape åpenhet og tillit til forvaltningen. Hvis dette forslaget blir vedtatt, så er dette en åpenbar begrensing av åpenheten.

– Jeg er fullstendig sjokkert og tatt på senga over at regjeringen velger å presentere et sånt lovforslag fredag ettermiddag før hele Norge tar ferie. Går dette gjennom kan forvaltningen holde tilbake ethvert spor av det de selv definerer som internt i sin saksbehandling, sier Strand.

Høringsfristen er 5. juli.

Les også:

Energikommisjonen praktiserte totalt hemmelighold, nå reagerer Arkivverket

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.