Regjeringen vil gå inn for et prøveprosjekt der inntil 400 rusbrukere kan få gratis heroin. Helsedirektoratet skal foreslå hvem som skal få det og hvordan. Allerede i januar signaliserte helseminister Bent Høie (H) at han ville se på muligheten for å innføre forsøk med heroinassistert behandling (HAB).
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.