Erna Solbergs regjering ville avkriminalisere narkotika, et annet ord for legalisering. Men Stortinget sa nei. Høyesterett valgte likevel å følge regjeringen i dommer som dannet presedens. I praksis er narkotika dermed legalisert hvis det er til eget bruk. Det kan nå avleses i statistikken.

Politiet skriver ut stadig færre bøter for bruk og besittelse av narkotika. Nedgangen siden 2018 er på 80 prosent.

Våren 2018 ble det skrevet 2.245 narkotikabøter. I vår ble det skrevet 451. Det viser tall NRK har fått av Riksadvokaten.

I vår slo Høyesterett fast i en dom at rusavhengige skal kunne oppbevare narkotika til eget bruk uten å bli straffet for det. Riksadvokaten fulgte deretter opp med en presisering om at rusavhengige ikke skal straffeforfølges for bruk og besittelse av inntil 5 gram heroin, amfetamin og kokain.

Jussprofessor Jon Petter Rui sier at signaler fra politikere og befolkning tyder på at narkotikabruk anses som mindre alvorlig enn tidligere – særlig når det gjelder rusavhengige. Han viser til Riksadvokatens prioriteringsrundskriv fra februar i år.

– Bruk og besittelse til eget bruk er ikke prioritert der. Og det er naturlig. Det er et lovbrudd som ikke anses som grovt, sier Rui til NRK.

Å ta befolkningen til inntekt for endret narkotikapolitikk savner dekning. Det som er tilfelle er at en liberal fløy ønsker avkriminalisering og ser på seg selv som human. Men hvem betaler prisen?

Fem gram er et høyt tak når det gjelder tunge/kraftige stoffer som heroin, amfematim og kokain. Det i seg selv sier noe om et endret syn på narkotika.

Det er spesielt at Høyesterett overså at stortingsflertallet hadde sagt nei til avkriminalisering. Mediene skapte en oppfatning om at dette var feil og at tiden arbeidet for avkriminalisering.

I praksis er det ingen forskjell på avkriminalisering og legalisering. Hvis man ønsket å ikke straffe tunge rusmisbrukere kunne man gjort det på en annen måte. Nå sendes et signal til unge mennesker om at narko ikke er så farlig sett med myndighetenes øyne.

Det er de unge som kommer til å betale prisen og de kriminelle som kommer til å tjene på det. Politiets arbeid blir vanskeligere.

 
Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.