Mario Draghi møter pressen etter å ha akseptert oppdraget om å danne ny italiensk regjering i Roma den 3. februar 2021. Foto: Alessandra Tarantino / Pool via AP / NTB.

Tre dager etter at Mario Draghi fikk i oppdrag av Italias president Sergio Mattarella å prøve å danne regjering, går stemningen både i politikken og opinionen stadig mer i favør av mandatet til Den europeiske sentralbankens (ECB) tidligere sjef.

Femstjernersbevegelsen (M5S), som ble det største partiet ved parlamentsvalget i 2018 og siden har sittet i regjering, var tidlig ute med å avvise Draghis kandidatur offisielt, men andre toner fra partiets rekker viste tydelig at stemningen langt fra var unison.

Fem stjerners nåværende regjeringspartner, Det demokratiske partiet (PD), har støttet Draghi helt fra starten av, hvilket ikke er uventet fra et europeistisk parti som representerer venstresidens gamle politiske klasse.

Forza Italia (FI) unnlot å konkludere tidlig, men Silvio Berlusconis parti viste nokså raskt tegn til å støtte Draghi. Tvetydigheten skyldtes utvilsomt hensynet til FIs to allierte på høyresiden, Lega og Fratelli d’Italia (FdI), som begge innledningsvis avviste Draghis kandidatur og forlangte nyvalg.

Det var imidlertid klare nyanseforskjeller mellom de senere uttalelsene til Lega-leder Matteo Salvini og FdI-leder Giorgia Meloni. For mens Meloni insisterte på nyvalg, formulerte Salvini seg på denne måten: Draghi er en aktverdig person, men det avgjørende er hva slags planer han har og med hvem, for Italias interesser er viktigere enn partiets.

Dermed var debatten i gang om hva slags regjering Italia nå bør ha. Ved å gi mandatet til Draghi, virket det – i tråd med italiensk sedvane i krisesituasjoner – som om hensikten til presidenten var å skaffe landet et regjeringskollegium av teknokrater. Men fra flere hold kom det krav om en regjering med en tydelig politisk profil.

Det er således et åpent spørsmål om det Draghi ender opp med, blir en teknokratisk regjering, en politisk regjering eller en blanding av de to. Ved å åpne for en i alle fall delvis politisk regjering, vil det bli enklere for Draghi å skaffe seg nødvendig parlamentarisk grunnlag.

En italiensk meningsmåling som er offentliggjort i Corriere della Sera lørdag, viser at 60 prosent av de spurte ønsker Draghi som statsminister.

Det er ikke overraskende, for Draghi nyter stor anerkjennelse for styrken og besluttsomheten han viste ved å redde euroen i 2012 med den berømte uttalelsen:

«Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.»

Som tidligere EU-topp regner folk også med at Draghi vil være i stand til å forsvare Italias interesser i unionen.

Men opinionen er desorientert og splittet i synet på hva slags regjering han bør danne. 35 prosent har ingen preferanser overhodet. 28 prosent ønsker seg en samlingsregjering, altså en regjering der det politiske spekteret er bredt representert. 13 prosent vil ha en bredest mulig regjering men uten M5S. Alle de andre foreslåtte alternativene får mindre enn 10 prosents oppslutning.

Mange velgere forstår ikke bakgrunnen for regjeringskrisen, som ble utløst av Matteo Renzi, og statsminister Giuseppe Contes popularitet er fremdeles høy.

Samtidig er Lega fremdeles det største partiet på meningsmålingene, og Salvinis åpning for en Draghi-regjering tyder på at Lega-lederen heller vil ha en hånd på rattet enn å være i opposisjon til en respektert skikkelse i en krisesituasjon. Det er lett å tenke seg at Lega kan støtte Draghi hvis denne går med på en streng innvandringspolitikk.

Draghi skal i dag ha konsultasjoner med Lega og Fem stjerner, som til sammen har flertall i det italienske parlamentet og som dannet en regjering av ca. ett års varighet etter valget i 2018. Utfallet av disse samtalene vil langt på vei avgjøre hva slags løsning han lander på, men han forventes ikke å presentere noen statsrådsliste før neste uke.

Det synes uansett stadig mer sannsynlig at Draghi vil bli valgt, spørsmålet er av hvem. Idet et flertall er innen rekkevidde, kan mange slutte seg til vinnerlaget for å få en plass i solen.

 

 

Kjøp Asle Tojes siste bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.