Fra et rettsmøte i Østerrikes forfatningsdomstol i Wien den 25. juni 2013. Foto: Achim Bieniek / Verfassungsgerichtshof (VfGH) / Cc-by-sa-3.0-at.

Østerrikes hijabforbud for jenter i grunnskolen er rettsstridig og skal oppheves, forkynner den østerrikske forfatningsdomstolen fredag. Regelen er rettet mot islam, og et slikt selektivt forbud er diskriminerende, fastslår landets øverste dommere.

Dommerne anfører at forbudet strider både mot likhetsprinsippet og retten til religionsfrihet, skriver Kurier.

Hijabforbudet i skolen ble vedtatt i Østerrikes parlament i mai 2019, etter at lang tids forarbeid fra koalisjonsregjeringen bestående av Folkepartiet (ÖVP) og Frihetspartiet (FPÖ), som skulle falle på grunn av Strache-skandalen kort tid etterpå.

Islamforbundet Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) gikk siden rettens vei for å bekjempe hijabforbudet, etter at noen muslimske foreldre først hadde gitt etter for skolens krav da de hadde holdt døtrene hjemme på grunn av forbudet. Regjeringen hadde gjort et «ubetydelig tema» til en følelsessak og misbrukt det for å tekkes velgerne, hevdet IGGÖ-president Ümit Vural. Men det å gå med hijab er en «vanlig trospraksis for muslimske kvinner verden over», sa Vural.

Til tross for at forbudet rettet seg mot «religiøst preget kledning», mente forfatningsdommerne likevel at islam var blinket ut, ikke minst fordi det ikke var gjeldende for jødiske kippaer.

Østerrikes utdanningsminister Heinz Fassmann (ÖVP) beklager avgjørelsen, og sier han er lei for at mange jenter heretter ikke vil få sjansen til å gå på skolen uten å være gjenstand for tvang.

I en annen kjennelse fredag har Østerrikes forfatningsdomstol opphevet forbudet mot assistert selvmord.

 

 

Kjøp «Sammenstøt mellom sivilisasjoner?» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.