Nytt

Fra utstillingsvinduet i en butikk på Grønland i Oslo. Foto: Bente Haarstad.

Østerrike har en tid hatt en politisk debatt om et mulig forbud mot at barn bruker hijab i skolen, noe regjeringen i landet ønsker å innføre, men helst vil gjøre ved bredest mulig konsensus. Forslaget har stor tilslutning hos østerrikske lærere, samtidig som fenomenet med barnehijab griper om seg der til lands.

Ifølge en meningsmåling ser det nå ut til at et stort flertall av landets befolkning er tilhengere av et slikt forbud. Kronen Zeitung skriver:

Størsteparten av befolkningen støttet regjeringens forslag om hijabforbud for jenter i barnehagen og barneskolen. Nøyaktig 55 prosent av av østerrikerne mener at dette tiltaket er «helt riktige», mens ytterligere 24 prosent mener de er «noenlunde riktige». Kun 16 prosent mener at et hijabforbud er galt.

Resultatene fremgår av en måling fra opinionsinstituttet Unique som er utført på oppdrag fra nyhetsmagasinet profil. I april viste en tilsvarende måling at 45 prosent mente forbudet var «helt riktig», mens 28 prosent mente det var galt.

Debatten de siste månedene ser altså ut til å ha økt oppslutningen om et hijabforbud.

 

Kjøp Christopher Caldwells «Betraktninger over revolusjonen i Europa» fra Document Forlag her.