Ifølge en Yougov-måling foretatt i slutten av januar i år, så er nordmenn svært skeptiske til hva de leser i norske medier når det gjelder flyktninger, asylsøkere, innvandrere og etniske minoriteter. Hele 58% mener at mediene gir et uriktig bilde av situasjonen rundt flyktninger og asylsøkere, mot 28% som sier mediene gir et nokså riktig bilde. Bare 2 prosent mener at det gis et helt korrekt bilde. Tyskere og finner er enda mer skeptiske med henholdvis 66% og 62% som sier at mediadekningen på dette området er skjev.

skeptisk hus

Skepsis er sunt. Det viser at man har kritisk sans og evne til å tenke selv.

Vi noterer oss at danskene har et helt annet syn på sine medier i forhold til de andre europeiske landene som var med i målingen. Hele 43% sier at dekningen er riktig, mer enn dobbelt så mange som tyskerne (21%). Nå kjenner vi jo litt til danskene og naive er ikke det første ordet som renner en i hu. Deres høyere tiltro til mediene skyldes nok heller at det er litt romsligere debatt i Danmark, at folk tør å si hva de mener og at mediene i en større grad faktisk reflekterer disse meningene.

yougov2

Da folk ble spurt om de syntes at mediene var vridd mot høyre eller venstre i forbindelse med nyheter om flyktninger og asylsøkere så svarte 33% av nordmennene at det var for venstrevridd. I Sverige mente 39% det samme. Svenskene og tyskerne hadde også den høyeste andelen som mente at mediene var for positive til flyktninge- og innvandringstemaet.

 

yougov3

 

Det er forskjell på mediene i ulike land. For alle er vi ellers like, er det ikke så? YouGov har laget en illustrasjon for å vise mediene på høyre-venstre-aksen slik de oppfattes av befolkningen:

yougov5

Norge ligger faretruende nær Sverige i spørsmål rundt innvandring.