Foto: Reuters

Man skal ikke ha så mange antenner ute for å merke at det går raskt mot slutten for det flerkulturelle evangeliet Europa rundt.

Befolkningene er negative, stadig flere mektige politikere er negative, og det begynner å brenne under føttene på Angela Merkel, men de mest fanatiske tilhengerne av den mislykkede samfunnsmodellen holder stadig koken.

Noen av fanatikerne i vårt eget land er å finne blant dem som lager nyhetene i NRK. For de av oss som tilbringer lange perioder av året utenlands, er ikke NRK så viktig lenger, men oppholdene i omgivelser hvor statskanalen fremdeles fyller rommet deler av døgnet, blir en påminnelse om at den fremdeles bidrar til befolkningens hjernevask.

NRK Dagsnytt klokken 10 onsdag: «Folk i Norge er blitt mer positive til asylsøkere den siste tiden, det viser den nye utgaven av integreringsbarometeret, som er lagt frem i dag», er det første som forkynnes. Saken omfatter også synet på arbeidsinnvandring og integrering, og følges opp med en kommentar fra integreringsdirektør Libe Rieber-Mohn, men hovedbudskapet blir ikke på noen måte utdypet.

I en tid hvor stadig flere får øynene opp for at asylmigrasjonen og den relaterte familieinnvandringen er dødelige trusler mot det Europa vi kjenner, lyder det som en fantastisk påstand at synet på asylsøkere er blitt mer positivt. Det er simpelthen ikke noe mindre virkelighetsfjernt enn det som ble servert av mediene i Sovjetunionen i de siste årene før slutten på den kalde krigen.

Hvis man går inn og leser om den samme saken på NRKs nettsider, er det et mer nyansert bilde som tegnes:

Integreringsbarometeret 2018 syner at nordmenn har blitt meir positive til å ta imot flyktningar med behov for beskytting

står det i ingressen, og det blir jo noe helt annet. For det er velkjent, og fastslått selv blant innvandringspositive EU-apparatsjiker, at mesteparten av asylinnvandringen er økonomisk motivert, og at det ikke handler om beskyttelsesbehov. Resultatet er at det dagsnyttsendingen forteller, er en ren løgn.

For den som orker å følge med, kommer disse dryppene absolutt hele tiden. Trump er hjerteløs som skiller barna fra ulovlige innvandrere, men det samme skjedde under forgjengerne uten at det ble portrettert på samme måte. Trump er for de politisk korrekte som jøder for antisemitter: Det spiller ingen rolle hva han gjør, for de hater ham for den han er.

Et annet drypp kom i Dagsrevyen søndag kveld. «Over seks hundre flyktninger kom i dag i land i Spania», lød en av hovedsakene, som dreide seg om ilandstigningene fra skipet Aquarius i Valencia. Første hovedsak ble oppsummert med en faguttalelse om at Frps hardere linje mot unge kriminelle er fæle greier, kvittert for av programleder med «takk skal du ha».

Da saken kom opp etter overskriftene, var det ordet «båtflyktninger» som ble benyttet. De hadde seilt i Middelhavet i en uke, og ingen ville ta imot dem. Kritikken hagler fra FN, og ikke ett ord om at meningsmålinger viser at 80 prosent av italienerne mener det var rett å avvise Aquarius, mens 59 prosent sier det samme bør gjøres med alle NGO-skip med migranter.

Reporterens fortelling er en annen: «Endelig får båtflyktningene fast grunn under føttene». Ordet «båtflyktninger» gjentas, og man får med seg at Matteo Salvini er ytre høyre. Ikke ett ord om at Lega har økt til 30 prosent på meningsmålingene, og nå er jevnstore med koalisjonspartner Fem stjerner.

Problemet er at man også i dette tilfellet kan være sikre på at de fleste av personene det gjelder, ikke er flyktninger, men økonomiske migranter. Det er lett å tenke seg at ikke en eneste person ombord har beskyttelsesbehov.

BBC benyttet da heller ikke ordet «refugees» i den samme saken, men konsekvent «migrants», det samme gjelder en rekke andre medier. Den britiske allmennkringkasteren var da også så hyggelig at den fortalte litt mer om menneskene det gjaldt:

They come from 26 countries. Reports say the largest groups (about 150 each) are from Sudan and Nigeria, with dozens more from Eritrea, South Sudan and Algeria.

Most of the rest of the 630 are from other African countries but a handful are from Afghanistan, Pakistan and Bangladesh.

Denne informasjonen er mer enn nok til å fastslå at NRK villeder når de bruker ordet «flyktninger».

De villeder sågar i tidens viktigste spørsmål. Noe av problemet er at norsk lov bestemmer at den norske befolkningen skal finansiere NRK. Det som skjer, er altså at den norske befolkningen betaler for å bli villedet, og villedningen får ingen konsekvenser for dem som utfører den.

Statsråder må gå av hvis de desinformerer Stortinget. Hvorfor skal NRK slippe unna med å desinformere den norske befolkningen? Det statskringkasteren holder på med, er en form for samfunnskriminalitet.

 

 

Støtt oss

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Kjøp Jean Raspails «De helliges leir» fra Document Forlag her.