Nytt

Fra et utstillingsvindu på Grønland i Oslo. Foto: Bente Haarstad.

Det sosialdemokratiske partiet SPÖ i den østerrikske delstaten Steiermark foreslår å forby bruk av hijab i skolen for barn under 14 år, melder allmennkringkasteren Österreichischer Rundfunk (ORF).

Bruken av hijab blant jenter mellom 10 og 14 år griper om seg, konstaterer delstatens utdanningsminister Ursula Lackner (SPÖ), som fredag holdt en rundebordskonferanse for lærere hvor man drøftet problemer med integrering av muslimske elever:

For henne handler det mest om å gi disse jentene er frirom, «om å gi jentene muligheten til å utvikle seg fritt, å utforske alle sider ved det å være jente og på et senere tidspunkt velge om hijab er det rette eller ei. Jentene bør få denne friheten.»

Utspillet kommer etter at Østerrikes utdanningsminister Heinz Faßmann (ÖVP) inviterte til en bred diskusjon om temaet religion i skolen. Det behøves «samfunnspolitisk konsensus» om saker som hijab-forbud, mener statsråden.

Lederen for SPÖ i Steiermark, Michael Schickhofer, sier at saken er klar for partiet i delstaten. Hijab-forbud er et likestillingstiltak:

«Vi avviser alle radikale elementer i islam. Alle som bor i Østerrike har å respektere at likestilling mellom menn og kvinner hører til vår grunnleggende samfunnspolitiske konsensus.» En liberal og moderne islam er selvsagt velkommen, innrømmer Schickhofer.

Frihetspartiet (FPÖ) i Steiermark går lengre enn sosialdemokratene i kampen mot hijab:

De krever et hijab-forbud for lærere og andre med omsorg for barn. Disse fungerer som forbilder for barn i skolen og barnehagen, hevder Stefan Hermann, som leder et FPÖ-lokallag. Forbudet må spesielt gjelde islamske religionslærere.

Talspersoner for islamforbundet Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) reagerer med beklagelse på sosialdemokratenes utspill.

Debatten i Østerrike befinner seg lysår lenger frem enn i Norge, hvor yngre jenters bruk av hijab ikke bare tolereres, men nærmest oppmuntres og løftes frem – også i TV-produksjoner og på fotografier til bruk i informasjonsmateriell.

Som Douglas Murray observerer, er det hendelsene og utviklingstrekkene i de forskjellige europeiske statene som i praksis avgjør rammene for debatten i de respektive landene. Tenkningen i ett land henter bare unntaksvis inspirasjon eller erfaringer fra andre land – et paradoks i globaliseringens tidsalder.

 
 

Kjøp «Den ulykkelige identiteten» av Alain Finkielkraut fra Document Forlag her, ikke minst for å lese den grundigste drøftelsen av hijab-forbudet i franske skoler som noensinne har stått på trykk.

 

Støtt Document 😊

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.