Arild Hermstad, nestleder i MDG. Foto: Terje Pedersen / NTB

MDG har lagt frem sitt nye partiprogram, og vil ha drastiske endringer i nordmenns matvaner. Får dette partiet det som de vil, skal kjøttforbruket halveres. Det blir grønnsaker til middag.

Det er Dagbladet som beretter om MDGs nye utkast til partiprogram, og hvordan dette kan påvirke vanlige folks daglige meny fremover.

For mange er det antagelig en ny og temmelig fjern tanke at et politisk parti skal bestemme over det hver og en velger å spise. Men for MDG er altså dette blitt «politikk», og i tråd med deres målsetning om blant annet dramatiske «klimatiltak».

«Ifølge MDG må kjøttforbruket i Norge ikke bare reduseres, men halveres. Nestleder Arild Hermstad vil at kjøtt skal være for søndager og høytider», innleder Dagbladet i sin artikkel om saken.

MDG har lenge vært motstandere av kjøtt. Det som er nytt, er at man nå har konkretisert hvor mye det skal være «lov» for nordmenn å spise.

«Mens de tidligere bare har villet redusere kjøttforbruket, vil de nå sette som mål at det norske kjøttforbruket skal halveres», forklarer Dagbladet.

Det er MDGs nestleder Arild Hermstad som er talsmann for partiet i denne saken:

«- Nå er det billigere å kjøpe en kilo pølser enn en kilo gulrøtter. Da er noe riv ruskende galt. Dagens politikk er innrettet for at kjøtt skal være så billig som mulig. Systemet bidrar til utslipp av klimagasser, til stort arealbeslag og til dårligere helse. Det må vi endre», sier Arild Hermstad.

Våre matvaner er med andre ord noe politikere som Hermstad heretter ønsker å styre, blant annet med tanke på det man kaller klimagasser. I første omgang forsikrer han at det ikke er snakk om tvang:

«- Vi har ingen planer om å tvinge noen. Men det er en politisk oppgave å stimulere forbruket i riktig retning. Det gjøres på en rekke områder, som med sukker for eksempel, og er sånn sett ikke noe nytt», sier Hermstad, og fortsetter:

«- Vi ser alt nå at det skjer en kostholdsendring blant folk i Norge. Kjøttforbruket er på vei ned, så trendene går i riktig retning. Det kan vi forsterke med å gjøre kjøttet dyrere og grønnsakene billigere», sier Hermstad til Dagbladet.

De som er glad i kjøtt til middag, skal med andre ord «stimuleres» til å heller spise for eksempel gulrøtter og kålrabi.

Ifølge Dagbladet er det klare planer for hvordan MDGs «stimuleringsprosess» bort fra kjøtt skal foregå:

«MDG går blant annet inn for å fjerne momsen på frukt og grønt, og øke dem på sukkerholdige varer og kjøtt.

De vil også at alle offentlige kantiner minst en dag i uka skal severe bare plantebasert mat, og alltid ha et godt vegetartilbud.»

Kun noe man benevner som «plantebasert» mat, med andre ord. Det utelukker dermed også fisk.  Opplysningskontorene for egg, kjøtt og meieriprodukter vil MDG rett og slett bare legge ned, forteller Dagbladet.

Et element i MDGs planer oppgis å være økt selvforsyning av mat.

«Et mål for MDG er at en ved å havere kjøttforbruket skal komme dit at forbruket av kjøtt ikke overstiger det vi kan produsere selv på egne arealer. Strengere krav til dyrevelferd skal også kutte kjøttforbruket. Dette skal kombineres med et forbud mot import av utenlandske varer som ikke tilfredsstiller norske krav til dyrevelferd.»

På spørsmål om hva dette vil gjøre for MDGs muligheter til å samarbeide med det «kjøttvennlige» Senterpartiet, er Hermstad faktisk optimistisk:

«- Jeg tror vi er ganske enige med Sp for eksempel på det som går på selvforsyning. Å importere mindre fôr til dyrene våre er et god sted å begynne. Så tror jeg også Sp bør ta inn over seg de kostholdsendringene vi ser i befolkningen og heller se på de fordelene vi kan få ved å legge til rette for det», sier Hermstad.

Det gjenstår å se i hvilken grad Senterpartiet vil si seg enige i at halvering av kjøttforbruket er veien å gå for så sikre de verdier nettopp partiet for kjøttproduserende bønder er opptatt av.

Kjøp Asle Tojes siste bok her! Vi pakker og sender for deg hvis du skriver «julegave» i meldingsfeltet.

Årets julegave! Kjøp Kents bok her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.