54 prosent av alle nordmenn mener at Norge bør øke kjøtt- og eggproduksjonen.

51 prosent mener også det er svært viktig at Norge er mest mulig selvforsynte med mat, ifølge Animalia-rapporten «Kjøttets tilstand 2022».

Animalia er en bransjeorganisasjon som eies av Nortura og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund.

De er nå bekymret for at Norges matsikkerhet kan trues av de nye kostholdsrådene, hvor Nordisk Ministerråd har bestemt at bærekraft skal bakes inn i de nye kostholdsanbefalingene, skriver Dagbladet.

«Nye kostråd kan få store konsekvenser for landbruket», advarer en av overskriftene i rapporten til Animalia.

Bransjeorganisasjonen frykter nemlig at bærekraftbegrepet i stor grad vil defineres ut fra klima- og miljøbelastning fra produksjonen, noe som vil føre til at de norske rådene blir som de danske.

Ifølge Animalia vil det bety anbefalinger til nordmenn om å:

  • Halvere dagens kjøttforbruk, noe som vil halvere kjøttproduksjonen, fordi Norge i liten grad eksporterer kjøtt
  • Halvere forbruket av egg
  • Redusere forbruket av meieriprodukter med omtrent 60 prosent

Det vil også tilsvare en reduksjon i norsk selvforsyningsgrad fra rundt 46 prosent til 28 prosent.

Tall fra forskningsinstituttet NIBIO viser at rundt 30 prosent av dagens jordbruksareal kan gå helt ut av matproduksjon dersom forbruket av rødt kjøtt reduseres med 45 prosent.

«Da kan 16 000 årsverk i verdikjeden for husdyrproduksjon forsvinne», påpeker rapporten.

Animalia håper derfor at samarbeidsutvalget Nordiske næringsstoffanbefalinger (NRR), som utarbeider de nye kostholdsrådene, vil inkludere et helhetlig og geografisk perspektiv på bærekraft.

– Hvis ikke kan resultatet bli råd som drastisk reduserer norsk matproduksjon og øker avhengigheten av produksjoner i andre land. Vi må ikke ende med kostråd som reduserer norsk selvforsyning og matsikkerhet, skriver rapportforfatterne.

Klimaaktivister er blitt klimapøbler: Angrep kjent Vermeer-verk

Dette mener miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender er bare vås.

De mener Norge og nordmenn bare har godt av å spise mindre kjøtt og mer plantebasert mat, og sier at de nye kostholdsrådene av den grunn ikke er noen trussel mot matsikkerheten.

– Det er bare tull at nye kostholdsråd truer Norges matsikkerhet. Det er et stort potensial for å produsere langt mer korn, grønnsaker og plantebasert mat i Norge, sier leder av Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise.

Hun mener tvert imot at det som truer norsk matsikkerhet, er «at vi tviholder på en jordbrukspolitikk som favoriserer kjøtt».

– 94 % av jordbrukstilskuddene går til dyrehold, på tross av at vi i flere år har hatt overproduksjon av flere typer kjøtt, egg og melk. Samtidig importerer vi stadig mer av grønnsakene, kornet og frukten vi spiser, mener Bakken Riise.

Hun mener at ved å legge om matvanene til å spise mer plantebasert mat, vil gi en kinderegg-effekt.

– Vi oppfyller kostrådene, vi når klimamålene og øker selvforsyningsgraden. Vi trenger en ny kurs for jordbrukspolitikken som sikrer at vi får brukt matjorda vår på en bedre måte og gjør det lønnsomt for norske bønder å dyrke den maten vi bør spise mer av, avslutter Bakken Riise bestemt.

Fakta om norsk selvforsyning

  • Norskprodusert kjøtt står for nærmere halvparten av selvforsyningsgraden for protein, og en tredel av den totale proteinforsyningen
  • Meieriprodukter utgjør en god tredjedel av selvforsyningsgraden
  • Tilsvarende bidrag fra egg har ligget på mellom 2,8 prosent og 3,4 prosent siden 1999, og var i 2021 på 3,2 prosent

KILDE: «Kjøttets tilstand 2022»

 

 

 

Kjøp Kents bok her!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.