Forslaget til nye kostråd i Norge har de siste månedene ligget ute på høring. Mandag denne uken gikk høringsfristen ut.

Etter en intens høringsperiode har de nye nasjonale kostrådene fått innspill fra både private og offentlige aktører i landet, skriver Nationen.

– Vi opplever at det er stor interesse knyttet til kostrådene og denne høringen, sier divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Linda Granlund.

Helsedirektoratet har imidlertid ikke lagt opp til innspill på kunnskapsgrunnlaget til de nye nordiske kostrådene.

Dette er det flere organisasjoner som mener er høyst kritikkverdig, blant dem Opplysningskontoret for egg og kjøtt.

Opprop mot ultraprosessert mat: Vil endre de nasjonale kostrådene

Norges Bondelag er heller ikke fornøyde:

«Vi mener det er svært uheldig at det ikke nå åpnes for høring også på det faglige grunnlaget for rådene. Det er en viktig del av kunnskapsvurderingen hvordan rådene skal utformes i Norge, og det kan være andre forhold som ligger til grunn for vurderingen, eksempelvis på klimaområdet, enn for Norden og Baltikum samlet», uttaler de.

Bondelaget synes også det er uheldig at kun miljø og klima er omtalt, og ikke hele bærekraften slik FN forstår det – der økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft sees sammenheng.

«Dermed mister man viktige aspekter ved norsk animalsk landproduksjon som dreier seg om bruk av gras og utmarksbeiter, sysselsetting og bosetting, matsikkerhet og selvforsyning», mener Bondelaget.

Norges Bondelag mener også at en konsekvent kostholdsomlegging til nye norske kostrådene vil på gå akkord med regjeringens mål om økt selvforsyning.

«Hvis kostrådene følges vil dette gjøre det vanskelig å nå regjeringens mål om å øke selvforsyningen fra rundt 40 prosent til 50 prosent. Det vil også utfordre målsettingen om å ha et landbruk over hele landet», avslutter Bondelaget.

 

 

Kjøp bøker fra Document!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.