Regjeringspartiene er enige med SV om årets jordbruksoppgjør – som trolig er av historiske proporsjoner. Frp mener oppgjøret vil føre til enda dyrere mat.

NTB-Steinar Schjetne og Marie De Rosa melder om saken.

Selve jordbruksavtalen ble klar i vår hadde en ramme på 4,15 milliarder, noe som vil bøndene 23 prosent økning i inntektsmulighetene.

Ifølge SV er det ikke verken er blitt fylt på med mer penger eller blitt gjort omprioriteringer innenfor ramma. Norges Bondelag fikk det som de ville.

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes har vært kritisk til jordbruksavtalen. Han ønsker større fokus på inntektsutjevning, og vil at selvforsyning skal prioriteres høyere.

Men nå har SV akseptert avtalen.

– Sånn forhandlingene utviklet seg, ble prinsippet om prosenttall avgjørende. For mange partier har det vært helt avgjørende for at vi skal få en ny kurs på jordbruket. Så for oss gjør det dette samlet sett til en god avtale som er avgjørende for å få en ny kurs på jordbruket, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til NTB.

For SV blir endringer i tollvernet ansett som det viktigste gjennomslaget i forhandlingene.

– Enigheten vi nå inngår med regjeringen gjør at vi styrker norsk selvforsyning. Globalt er jordbruket i krise, og klimaendringer og global uro gjør at vi trenger mer, ikke mindre, norsk matproduksjon. Det handler om nasjonal sikkerhet, sier Fylkesnes.

Det dreier seg om en overgang fra kronetoll til prosenttoll. Frp er kritiske, og frykter enda høyere matvarepriser.

– Større tollbarrierer vil gi mindre utvalg og høyere matvarepriser. I tillegg økes målprisen, som igjen fører til økte matvarepriser hos forbrukerne, sier Frps landbrukspolitiske talsperson Bengt Rune Strifeldt.

– Handlekurven blir dyrere og dyrere for hver dag som går med regjeringen, støttet av SV, fortsetter han.

Frp mener SV har solgt seg billi i forhandlingene og får støtte fra MDGs talsperson Rasmus Hansson.

– Det er problematisk at det ikke er noen klarer forpliktelse om å styrke arbeidet med å tette inntektsgapet for bøndene. Det er stor grunn til å tvile på om inntektsøkningen i jordbruksavtalen faktisk vil gi den omtalte økningen, eller om den blir spist opp av renter og høyere priser, sier landbrukspolitisk talsperson Rasmus Hansson.

Dette er partiene enige om:

Ap, Sp og SV er enige om å fremme følgende forslag:

* Stortinget ber regjeringen sikre norsk matberedskap og norsk matproduksjon gjennom et velfungerende tollvern, og at regjeringen i statsbudsjettet for neste år går fra krone til prosenttoll for enkeltprodukt for å sikre dette.

* Stortinget ber regjeringen, i dialog med faglagene, legge fram en strategi for økt selvforsyning og trygg matproduksjon basert på norske ressurser, og komme tilbake til Stortinget senest i forbindelse med statsbudsjettet

* Stortinget ber regjeringen, i dialog med faglagene, utrede hvordan bruk av datakart kan sikre høyere presisjon i tildeling av tilskuddsmidler og målrette arealtilskudd mot arealer som ligger brakk, som for eksempel et teigbasert tilskudd. Utredningen skal være klar før de ordinære jordbruksforhandlingene neste år.

Bøndene har etterlyst politiske grep fra regjeringen for å følge opp løftet om å tette lønnsetterslepet til andre yrkesgrupper i samfunnet, og gjøre Norge mer selvforsynt. M23 prosent inntektsvekst i år er skritt på veien.

– Jeg er glad for at vi er kommet til en enighet som styrker inntektsgrunnlaget for landets matprodusenter og økt selvforsyning for landet. Det har vært viktig for Senterpartiet. Vi har en felles forståelse om arbeidet som skal gjøres framover, sier Per Olav Tyldum, landbrukspolitisk talsperson i Sp.

Kjøp billetter til boklansering i Oslo den 8. juni her!

Document Forlag utgir Mattias Desmet. Kjøp boken her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.