EU-kommisjonens hovedkvarter i Brussel. Foto: Corentin Béchade / Wikimedia Commons.

EU vil evaluere integrering i medlemslandene ved å kartlegge folks etnisitet. I enkelte land er slik kartlegging imidlertid ulovlig.

– For å kunne overvåke langtidseffekten av politiske tiltak, er det viktig med presise og sammenlignbare data om hvor mye og hva slags diskriminering innvandrere utsettes for, heter det i EU-kommisjonens nye handlingsplan for integrering og inkludering.

Ifølge planen er det behov for å kunne bryte ned tallene på etnisitet. Derfor vil kommisjonen ha med dette i en undersøkelse som skal gjennomføres av EUs etat for grunnleggende rettigheter.

Undersøkelsen skal gjennomføres i 2022 og skal se spesielt på innvandrere og deres etterfølgere.

Det er allerede klart at en kartlegging av etnisitet vil støte på praktiske utfordringer. I Frankrike er det for eksempel forbudt å spørre om etnisitet, men spørsmål om nasjonalitet og fødeland er tillatt.

Kommisjonens plan er i praksis en ønskeliste for hvordan innvandrere kan integreres bedre. Samtidig styres de fleste relevante politikkfeltene – utdannelse, helse, sysselsetting og boligpolitikk – av hvert medlemsland, ikke av unionen.

Rundt 8 prosent av EUs befolkning – 34 millioner mennesker, er født utenfor EU. I tillegg har rundt 10 prosent av dem som er i aldersgruppen 15–34 år minst en forelder som er født utenfor unionen.

(©NTB)

 

 

Kjøp julegaver fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.