Kronprins Frederik (nå konge) av Danmark og EUs energi­kommissær Kadri Simson kaster glans over innvielsen av Aalborg Portlands pilot­anlegg til CO2-fangst i Aalborg den 27. november 2023. Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix / NTB.

EU-kommisjonen kunngjorde nylig planer for utvikling av infras­truktur for transport, fangst, gjenbruk og lagring av CO2 som unionen ikke kan unngå å produsere, for å etter­strebe målet om null netto­utslipp av klima­gasser innen 2050.

Som et ledd i disse bestrebelsene vil unionen etablere et felles europeisk CO2-marked med en slik infras­truktur, går det frem av en pressemelding fra kommisjonen den 6. februar. Presse­meldingen viser til en utredning fra EU-kommisjonens felles forsknings­senter (JRC) om dette fremtidige transport­nettverket og investeringene som trengs for å realisere det.

Norske medier er sin vane tro uinteressert i de viktigste tingene som skjer i Brussel, men Stortings­bibliotekets nyhets­brev EU/EØS-nytt har rapportert om denne nye EU-strategien for «industriell karbon­håndtering», et nytt buzzword fra CO2-bekjempelsens verden (Industrial Carbon Management Strategy). Strategien ser for seg både gjenbruk og lagring av fanget CO2 – Carbon Capture and Utilization (CCU) og Carbon Capture and Storage (CCS).

Unionen ser for seg bruk av rørledninger til transport av CO2:

Der fanget CO2 ikke brukes direkte, vil det kunne transporteres for bruk i industrielle prosesser eller til permanent lagring. CO2 kan transporteres med rørledninger, skip, vei eller jernbane.

Flere EU-stater – de facto-medlemmer som Norge inkludert – tenker seg også et slikt kolossalt system for CO2-håndtering.

For tiden har 20 medlemsland inkludert industrielle karbon­håndterings­løsninger i sine nasjonale energi- og klimaplaner.

Unionen anser det også som nødvendig å utvikle teknologi for å fange inn CO2 direkte fra atmosfæren, all den tid det finnes noen tunge og viktige industrielle prosesser som produserer CO2 som umulig eller svært vanskelig kan fanges. Ved å suge ut CO2 fra atmosfæren tenker man ser å oppnå det lovfestede målet om netto nullutslipp.

Det blir mange kilometer med rør, og det vil koste mange penger:

Strategien påpeker at CO2-volumene som for tiden transporteres i EU er begrenset i forhold til fremtidige behov for industriell karbon­håndtering. Kommisjonens forsknings­senter (JRC) har publisert en rapport om fremtidens CO2-transport­nettverk for Europa og relaterte investerings­behov. Studien anslår at CO2-transport­infra­struktur kan strekke seg opptil 7300 km og utplassering kan koste opptil 12,2 milliarder euro innen 2030, økende til rundt 19 000 km og 16 milliarder euro i 2040.

Innen 2030 tar EU sikte på å øke kapasiteten for lagring av CO2 til minst 50 millioner tonn pr. år innen 2030 og 280 millioner tonn innen 2040, opplyser kommisjonen.

Unionen skal også begynne å utrede hva slags insentiver til investering, for eksempel et «innovasjonsfond», som vil bli nødvendige for å realisere det skisserte nettverket, som ventes å realisere en hel «verdikjede» for CO2 i EU.

I samarbeid med medlemslandene vil EU-kommisjonen øke den offentlige bevisstheten om denne fremtidige teknologiens fordeler for unionens lokalsamfunn, går det frem av pressemeldingen fra kommisjonen. EUs klimatog dundrer videre.

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok og som ebok.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.