Emily Murphy har vært fremstilt som forræder av Demokratene.

Det spesielle organet som lar en ny administrasjon bli autorisert til å få penger og tillatelser, U.S. General Services Administration, GSA, ga mandag Biden-teamet denne adgangen. Emile Murphy har mottatt en strøm av trusler og er blitt hengt ut for ikke å gjøre det.Trump sa han støttet hennes avgjørelse, men at det ikke betyr at han innrømmer noe som helst. Kampen fortsetter.

Emily Murphy heter kvinnen som leder GSA. GSA gir en ny administrasjon tilgang til penger og autoriserer et nytt team til å kunne kontakte føderale organer for informasjon.

Emily Murphy presiserer at hun ikke er blitt utsatt for press og har gjort sine vedtak på eget grunnlag.

Hun er blitt utsatt for en hetskampanje fra Demokratene.

Trump tok fatt i det da han kommenterte hennes avgjørelse.

“I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country,” Trump wrote on Twitter. “She has been harassed, threatened, and abused – and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good fight, and I believe we will prevail!”

“Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same,” Trump added.

«Jeg vil takke Emily Murphy på GSA for hennes standhaftige engasjement og lojalitet mot vårt land,» skrev Trump på Twitter. “Hun er blitt trakassert, truet og mishandlet – og jeg vil ikke se dette skje med henne, hennes familie eller ansatte i GSA. Vår sak fortsetter STERKT, vi vil fortsette den gode kampen, og jeg tror vi vil seire! ”

«Til det beste for vårt land anbefaler jeg likevel at Emily og hennes team gjør det som må gjøres med hensyn til innledende protokoller, og har bedt teamet mitt om å gjøre det samme,» la Trump til.

Murphy viste til at «nylige utviklinger» både med hensyn till valgresultater og juridiske konflikter.  Delstaten Michigan godkjente mandag offisielt Biden som vinner.

Pro-Biden Super PAC Meidas Touch lanserte en annonsekampanje der Murphy ble personlig svinet til.

“Meet Emily Murphy, a political hack, a traitor, appointed by Donald Trump to lead the General Services Administration, the GSA,” the ad begins.

“What has Emily done? Rooftop sex parties. Emily was A-OK with alcohol ragers and rooftop sex parties at taxpayer expense at her government office,” the ad alleges.

The ad then attacks her as a “swamp monster,” claiming that Murphy “worked with Trump to prevent the FBI from moving its D.C. office space to help the Trump hotel across the street. She tried covering it up to Congress.” The ad suggests this constituted “sedition.”

«Møt Emily Murphy, en politisk hack, en forræder, utnevnt av Donald Trump til å lede General Services Administration, GSA,» begynner annonsen.

“Hva har Emily gjort? Sexparty på taket. Emily var OK med alkoholholdere og sexpartier på taket på skattebetalernes bekostning på sitt regjeringskontor, hevder annonsen.

Annonsen angriper henne deretter som et «sumpmonster» og hevder at Murphy «jobbet med Trump for å forhindre FBI i å flytte sitt D.C.-kontorlokale for å hjelpe Trump-hotellet over gaten. Hun prøvde å dekke det til Kongressen. ” Annonsen antyder at dette utgjorde «oppvigling».

Biden-administrasjonen lar Super PACs drive på som aggressive pitbulls. Republikanske valgmenn som har stått frem med kritikk av valget er blitt «doxxed», dvs deres private adresser er blitt offentliggjort, med en oppfordring om at de må bli avlagt et besøk. Dette har skjedd med to varslere i Michigan.

GSA chief informs President-elect Biden that formal transition process can begin

 
Trump downplays GSA move to ascertain Biden as ‘apparent winner’ 

Are They Trying to Get Her Killed? Ad Accuses Trump Official of Treason, Abetting ‘Sex Parties’ 

 

Kjøp Halvor Foslis klassiker her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂