Under overskriften «Hvorfor er Norge IDAG så kritisk til staten?» svarte redaktør Finn Jarle Sæle glitrende på spørsmålet som ble ham stillet under et Hauge-seminar av Helge Simonnes, den tidligere «kristne» Vårt Land-redaktøren. Det utfyllende svaret fra Sæle kom som en lederartikkel 20/11/19 i hans egen ukeavis som jeg fant å måtte ta godt vare på. Fordi etter min mening satt han den utspekulerte venstrevridde Simonnes slik skikkelig på plass. Og mange med ham. 

På stående fot kort og enkelt å svare på filosofiske spørsmål er ikke lett. Sæle brukte innledningsvis under-overskriften «Fra John Locke og eiendomsretten – til oss og den administrative staten» i sitt Simonnes tilsvar som innbefattet mye idéhistorie og filosofi, helt tilbake til Platon 300 år før Kristus, som skrev boken «Staten». Spørsmålet gjelder, kort og godt, grensen mellom individet og kollektivet. Og ifølge Sæle, hva er da mer naturlig enn å begynne med den moderne tids store opplysnings-filosof, engelskmannen Locke (1632-1704). Han bidro sterkt til frihets-tankene nedfelt i den amerikanske grunnloven, noe som ga Vesten smaken på frihet. Faktisk, hans tanker dannet grunnlaget for både fransk og vår egen norske Grunnlovs tekst.

Locke mente staten bare var legitim om den erkjente folkets samtykke og bekreftet universielle rettigheter som liv, frihet og eiendom. Dersom ikke hadde folket rett til opprør. Amerikas grunnlov bygger på det prinsippet: Mennesket har fått uendelig verdi og naturlige rettigheter som inkluderer det å søke lykken, av Skaperen. Altså, ikke av regjeringen eller staten. Bare ved å være forankret i Gud kunne samfunnet vinne frihet. Locke trodde på privat eierskap, og som Sæle sa det: «Som garanti for de nevnte rettigheter står den av sosialismen foraktede eiendomsretten, som setter mennesket i stand til å verge seg selv og sin frihet, mot staten».

Dette får en viktig konsekvens: det staten ikke har gitt, kan den ikke ta. Når staten prøver på det, så er det presist grunn nr.1 til at vi er sterkt kritisk til staten. Og retorisk fortsatte Sæle: Hvorfor forakter og snakker sosialismen ned eiendomsretten som er Gud gitt – og med en menneskets opplagte rett til å få beholde produktet av egen svette, arbeid og sparing? «Jo, fordi eiendomsretten må krenkes om sosialismen skal skaffe seg nok makt til å skape sitt nye utopiske samfunn og sitt utopiske nye menneske». Det «prosjektet» sender i mange land mennesker i fengsel. Der det slippes helt løs, ender det i blodbad: Sovjetunionen, Kina og Kuba. I «Kommunismens Svartebok» oppsummerer europeiske intellektuelle, anført av Stephane Courtois, alle de 40 sosialistiske eksperimentene. Det seneste er nå eksemplifisert med Venezuela. Summen er 100 millioner drepte på 100 år. I den «beste» hensikt: Å skape det nye samfunn og det nye mennesket…

Den «administrative» staten erstatter eller forandrer eiendomsretten ved å gjøre sine regler til et økende forvaltningsdiktatur. Det skjer gradvis gjennom planlover som dramatisk fratar individet frihet over egen eiendom, dvs langt utover hva et «hensyn» til naboen tilsier, den eneste fornuftige begrensningen, nemlig det som ikke er til skade for andre. Locke er slik satt ut av spill, og det er også vår Grunnlov mer og mer, som er ment å sette oss mennesker istand til å leve, ønske og mene fritt, også mot staten. 

Ytringsfrihet og religionsfrihet har staten ingenlunde anledning å tukle med. Tvert imot, regjeringen og staten forventes aktivt å beskytte samtlige av alle våre friheter. Det siste gjorde ikke statens håndlangere da sosialistene gjennom NRK i ren ondskap søkte å ruinere og ødelegge Jan Hanvold, gjennom det «fabrikkerte» programmet «Pengepredikanten» hvor påstandene mot sistnevnte ikke holdt mål i det hele tatt. Men likefullt, sosialistene oppnådde sitt u-kristne mål, å svartmale mannen. Et grovt Sovjet lignende maktmisbruk. (Med våre penger og store NRK anstrengelser gjøv de på, jeg bevitnet deler av det selv.)

Uten privat eiendom, ingen religionsfrihet. Det visste Karl Marx. Nå bør vi alle vite det, og å kjempe for norsk frihet og eiendomsretten, frihetens selveste garanti. Men den administrerte nå forvokste og tildels tildekte staten (med sine mange fordels folk) er grådig og med selvopptatte ansatte som gjør anslag mot våre nedfelte valgfriheter gjennom bevisst manipulering. 

For egen del sier jeg, vårt land er ikke lenger et sant demokrati, et fullt fritt og selvstendig og udelelig rike slik Grunnloven forutsetter. Gjennom en blanding, mest av sosialister og globalister, «drives» vi av deres «utopiske system» nærmest som kveg inn i en oss overordnet verdensmakt. Styrt av ikke-valgte og udemokratiske overbetalte «elite-forvaltere» samt andre uærlige snyltere knapt uten føling med realitetene på bakken – så høyt flyr de over oss. Dette må reverseres før vi alle flyter nedover den strie elven deres, ja viljeløst i deres «utopiske drøm og strøm» – nærmest som gammelt og unyttig konservativt nasjonalt vrakgods, til utskiftning blitt.

Faktisk mener jeg personlig vi nå har rett til det folke-opprøret som John Locke tilsto oss.

 

Kjøp julegaver fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.