Sakset/Fra hofta

Av: Hanne Nabintu Herland, religionshistoriker og forfatter

I kjølvannet av farsotten som oppsto rundt foredraget jeg holdt for Bistandsnemda i slutten av september, er talen nå sett av over 60 000 nordmenn på internett. (En av linkene: http://www.vimeo.com/15601506) Legger man til de 34 000 som har sett rapperduoen Punani SS’ YouTube remix, har snart hundre tusen nordmenn sett angrepet på den marxistisk-sosialistiske historieforståelsen som har bidratt til å gjøre Norge til et land som er så fiendtlig innstilt til sine egne tradisjonelle røtter. Hva er årsaken til den betydelige interessen for et enkeltstående foredrag?

En av grunnene er at i dag falmer det sosialistiske verdensbildet i takt med at man ikke har oppnådd de samfunnsmessige resultatene som ble lovet. Materiell velstand har ikke gjort oss til verdens lykkeligste land. Medmenneskelige utfordringer som de høye skilsmisseratene, ensidig vekt på selvrealisering, ensomhetsproblematikk, utfordringer innen psykiatrien, lav respekt for autoriteter, samt den rå seksualiseringen utgjør en reell trussel mot ordenssamfunnet. Sosialistenes ukritiske hyllest til grenseløshet parret med ensidig tro på det vitenskapelig etterprøvbare, har skapt et materialistisk samfunn der empati og solidaritet forvitrer. Mennesket har gjort seg selv til gud.

For religion er mer enn tradisjonelle trosretninger. Religionsfilosof Paul Tillich betegner religion som ethvert menneskes ytterste anliggende. Slik kan materialismen sees som dyrkelsen av de verdier som kan kjøpes for penger og politiske ideologier som marxisme, nazisme og sosialisme betegnes som moderne venstreside-religioner. Professor Otto Krogseth ved UiO har påpekt at når en religion skyves tilside, oppstår snart en ny. Slik ble marxismen født som ateistenes sekulære drøm om å sette mennesket i sentrum for å bevise at den europeiske kulturen ikke trengte troen på en Gud eller tradisjonelle verdier.
Den bestselgende forfatteren Jonah Goldberg påpeker i Liberal Facism at marxismen som politisk ideologi erstattet Gud med staten. Guddommeliggjøringen av staten innebar et betydelig opprør mot kristen etikk som kilde til samfunnsorden. Marxismen og dens avkom: sosialisme, nazisme, kommunisme og fasisme – ville skape det utopiske klasseløse idealsamfunn som skulle føre til fred på jord. Man skulle bevise at Europa ikke trengte de tradisjonelle kulturverdier som hadde sitt utspring i kristen etikk.

For nazismen var ikke høyreekstrem. Den var venstreekstrem. Populærbegrepet NAZI er forkortelsen for Nasjonal Sosialistisk Arbeiderparti i Tyskland. Etter den andre verdenskrig har sosialistenes propagandaapparat lyktes godt i å innbille Europas borgere at Hitler var høyreekstrem. Man har febrilsk forsøkt å viske ut minnet om at den intolerante nazistiske nasjonalismen tilhørte venstresiden. For høyresidens kapitalisme har fra sin opprinnelse vært knyttet til troen på en sterk individualisme, privat eiendomsrett og konservativ vekt på tradisjonelle verdier slik som hardt arbeid, sparing og reinvestering.
Både sosialismen og liberalismen har sitt utspring i marxismens opprør mot tradisjonelle europeiske verdier. Den franske revolusjon var i seg selv en fascistisk totalitær revolusjon som spilte venstresidens populistiske kort ut til fulle. De samme som under den franske revolusjon avsatte solkongetidens hoff, ble noen tiår senere regnet for å være verre enn det aristokratiet de fjernet. Napoleon måtte nærmest redde”folkestyret” fra deres nådeløse og lynsjende voldsspiral. Tanken om en sterk sekulær, religionsfiendtlig stat der elitene skulle påvirke folket i ”riktig” retning, ble en intolerant sosialistisk kjernetanke som preget mange stater i det tyvende århundre.

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker og forfatter

Les også

-
-
-
-
-
-
-
-

Les også