DocTV

Narrativ påvirker oss, og mediene er storleverandør. Konspirasjonsteori er et begrep som brukes om historier media ikke vil vi skal høre. Redaktør Hans Rustad tar oss gjennom massemanipulasjonen og hvordan dette påvirker debatten.

Se Hans Rustad i dagens Dagsorden.