Foto: Gage Skidmore / Commons Wikimedia

Det vokser frem en ny stat i Norge, en vi ikke har sett før, anført av kvinner med moderlig omsorg: En kjærlig hånd som fører deg inn i riktig retning. Problemet oppstår når barna ikke vil følge «den rette vei», og når hånden som stryker, i stedet slår. Det er formynderstaten vi ser. Mediene er en av institusjonene som leker formynder, og derav følger polarisering, og vi ender med løgner. Både i USA og her hjemme. De mobiliserer og setter inn alle styrker for å knuse demokratisk valgte kandidater de ikke liker, men nå vil den tause majoriteten heve stemmen.

Redaktør Hans Rustad tar deg sannferdig igjennom siste nytt fra USA, medienes hjernevask og hvordan dette påvirker oss her hjemme.