Kulturminister Trine Skei Grande og stortingsrepresentant Abid Raja klipper båndet for å markere åpningen av stiftelsen Født fri sine lokaler i 2017. Shabana Rehman er daglig leder i stiftelsen. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Det var Venstre som løftet stiftelsen Født fri inn på statsbudsjettet i 2017. Saken er trist, sier statssekretær Grunde K. Almeland.

Mandag ble det kjent at stiftelsen Født fri mister statsstøtten fordi Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) mener de tildelte midlene ikke har blitt brukt i tråd med formålet.

– For Venstres del så er det arbeidet mot negativ sosial kontroll som har vært viktig, og det er selvsagt trist at det arbeidet, som fortsatt er like viktig, får en sånn ende, eller en sak som dette midt i fanget. Heldigvis jobber vi bredt med dette feltet, sier statssekretær for Venstre i Kunnskapsdepartementet Grunde K. Almeland til NTB.

– Historisk tildeling

Da Født fri fikk støtte, var fremgangsmåten uortodoks.

Daglig leder Shabana Rehman ble den gang kontaktet direkte av Venstre med oppfordring om å starte et prosjekt for kvinner og likestilling.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen.)

Kjøp Alexander Graus “Hypermoral” fra Document Forlag her!

Nåværende kulturminister Abid Raja (V) har vært svært engasjert i arbeidet mot negativ sosial kontroll. Han omtalte tildelingen som en «parlamentarisk historisk hendelse» og uttalte at det aldri før hadde skjedd at «Stortinget bevilget penger til noe som ikke eksisterer».

Stiftelsen ble etablert knappe to uker før midlene ble bevilget.

Venstre-leder og daværende kulturminister Trine Skei Grande uttalte den gangen at politikere må tørre å satse og gjøre ting annerledes.

– Slik som saken nå har utviklet seg, tyder det at denne fremgangsmåten ikke var så klok?

– Det er ikke uvanlig at man forhandler inn midler til ulike formål i en budsjettforhandling, og penger gis både til etablerte og mindre etablerte aktører i forhandlinger. Det som er veldig viktig for meg å være tydelig på, er at når det gis penger, så skal de brukes til det som er formålet. Når det ikke skjer, så er det klart at det må få reaksjoner, sier Almeland.

– Det var Venstre som løftet fram akkurat denne organisasjonen. Har dere ikke da et eget ansvar for å sikre at det er en seriøs organisasjon?

– Det er satt opp systemer for å kvalitetssikre dette, det har Imdi ansvar for. Når det gjelder forhandlingene på Stortinget, så er de fleste organisasjonene som står på denne posten, organisasjoner som det i ulike grad har vært politiske valg å gi støtte til, men et enkelt politisk parti kan jo ikke gå inn å og ta ansvar for driften av en organisasjon. Det må nesten daglig leder og styret ta ansvaret for, sier Almeland.

Venstre-leder Trine Skei Grande har ikke svart på NTBs henvendelse i saken, men har uttalt seg til Dagbladet.

– Det er trist å lese det som står i rapporten. Men jeg synes det er ryddig å vise til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Imdi og Kunnskapsdepartementet, som nå følger opp dette videre, sier Grande.

I en SMS til NTB understreker også Abid Raja at ansvaret ligger hos Kunnskapsdepartementet og Imdi, og at det er de som må følge opp prosessen og svare på spørsmål videre.

Ønsket nye stemmer

– Hvorfor laget man ikke heller en åpen søknadsordning for organisasjoner som vil jobbe med tematikken, istedenfor å gi pengene direkte til akkurat Født fri?

– Det eksisterer i dag en rekke tilskuddsordninger der man kan søke prosjektfinansiering, også til dette formålet. Men Venstre ønsket den gangen å løfte fram flere alternative stemmer i debatten, fordi partiet så et behov for å trekke debatten noe videre. At noe gis som tilskuddsmidler som er søkbare, mens en annen del gis til det vi omtaler som nasjonale ressursmiljøer, er nettopp fordi vi skal ha noen sterke organisasjoner som over tid kan arbeide med spørsmål og ikke skal være avhengig av prosjektfinansiering, sier Almeland.

– Hvorfor var det akkurat Shabana Rehman og miljøet rundt henne som fikk tilskudd?

– For Venstre var det et ønske om nye stemmer i dette veldig viktige arbeidet, og da var det flere rundt Shabana Rehman og Amal Aden som har vært tydelig stemmer i samfunnsdebatten, og som tross alt har brakt veldig mye viktig og bra til samfunnsdebatten, sier Almeland.

Rehman: Rapporten er full av feil

Mandag ble det kjent at stiftelsen mister statsstøtten fordi Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) mener økonomistyringen har vært for dårlig og at de tildelte midlene ikke har blitt brukt i tråd med formålet. Ifølge en granskingsrapport av Ernst and Young kan penger ha blitt brukt til private formål.

Imdi vurderer nå om forholdet skal politianmeldes.

Shabana Rehman sier til VG at rapporten om at hennes stiftelse har brukt offentlige midler til private formål, er full av feil.

NTB har kontaktet Shabana Rehman og bedt om en kommentar om prosessen rundt opprettelsen av stiftelsen i november 2017, Venstres rolle og bevilgningene i statsbudsjettet. Rehman har ikke svart på henvendelsene.

Styreleder Jan Sverre Asker opplyste tirsdag i en pressemelding at advokat og revisor bistår i arbeidet med å belyse stiftelsens side i saken og at styret vil svare innen Imdis tilsvarsfrist 6. oktober.

 

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Kjøp boken fra Document Forlag!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.