Shabana Rehman, daglig leder i stiftelsen Født Fri under pressekonferansen der hun tilbakeviser kritikken om dårlig økonomistyring og ber om at IMDis vedtak om å stanse finansieringen omgjøres. Oslo 06.10.2020. Foto: Heiko Junge / NTB

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har mandag fattet vedtak om å holde tilbake andre termin av årets driftsstøtte til stiftelsen Født Fri.

– Grundige undersøkelser av stiftelsens økonomi viser klare og systematiske brudd på forutsetningene for tilskudd, sier IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn i en pressemelding.

Etter en grundig gjennomgang av Født Fris regnskapsdokumentasjon er direktoratets konklusjon at stiftelsen har hatt for dårlig økonomistyring.

IMDis vedtak betyr at stiftelsen ikke får utbetalt 3 millioner kroner i andre termin.

Vedtaket kan påklages til Kunnskapsdepartementet. Fristen for å klage er tre uker fra den dagen Født Fri mottok brevet om at driftsstøtten holdes tilbake.

Svært overrasket

– Jeg fikk nettopp konklusjonen selv, og er svært overrasket over at nok en gang er det dere i pressen som ringer meg om IMDis vedtak, uten at jeg har fått tid til å sette meg inn i det, sier stiftelsens daglige leder Shabana Rehman til VG.

Ifølge Rehman har saken hele veien blitt lekket til pressen før stiftelsen er blitt varslet.

– Det er svært kritikkverdig i seg selv. Nå har vi fått tre ukers klagefrist, men har ingen penger og ingen ansatte, sier hun.

Kjedelig sak

Rieber-Mohn kaller det hele en kjedelig sak, men presiserer viktigheten av at bevilgede midler blir brukt som de skal.

– Det er stor konkurranse om ressurser på frivillighetsfeltet, derfor er det viktig at organisasjoner som mottar støtte, bruker fellesskapets midler i tråd med formålet og har god økonomisk styring. Når en organisasjon som har mottatt 14 millioner over statsbudsjettet, ikke følger retningslinjene, må det få konsekvenser, sier hun.

IMDi mottok 11. august et varsel knyttet til flere forhold vedrørende stiftelsen. På bakgrunn av varselet ble det igangsatt undersøkelser med vekt på stiftelsens økonomistyring.

Undersøkelsene ble utført av revisjonsselskapet Ernst & Young, som konkluderte med at stiftelsen manglet god økonomistyring og at deler av tilskuddet ikke var brukt i tråd med formålet.

Har avvist kritikken

Født Fri har avvist kritikken om dårlig økonomistyring og har krevd at all pengestøtte for 2020 blir betalt ut.

– Vi ber om at vedtaket omgjøres. Videre ber vi om at IMDi legger til grunn at det ikke er vesentlige kritikkverdige forhold i Stiftelsen Født Fris bruk av offentlige midler, går det fram av stiftelsens svar til direktoratet 6. oktober.

I svaret heter det at «vedtaket om å tilbakeholde budsjettmidler er feilaktig», og at «de bevilgede offentlige midler er medgått til forholdet».

– Vi kjenner oss ikke igjen i den beskrivelsen vi er gitt. Vi har levert og har fått gode tilbakemeldinger fra IMDi i de tre årene vi har vært i virksomhet, sa Født Fris styreleder Jan Asker.

Kjøp Klanen her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.