Johan Brekke, politimester i Innlandet politidistrikt. Foto: Politiet.no

Stopp islamiseringen av Norge (Sian) har hatt flere markeringer den siste tiden og den 12. september kommer de til Østre torg i Hamar. Vi ser at det mobiliseres i flere leire, og debattinnlegg i aviser viser at flere ønsker å møte til motdemonstrasjon under Sians markering.

Jeg forventer at alle som møter opp bidrar til at vi får en fredelig og ikke-voldelig markering.

Det er politiets rolle å legge til rette for ytringsfriheten så lenge ytringene og markeringen er innenfor norsk lov, og vi skal ivareta sikkerheten til alle involverte og de som er tilstede.

Politiets håndtering av demonstrasjoner og politiske og religiøse arrangementer skiller seg fra andre politioppdrag på flere måter. Politiets plikt til å gripe inn overfor ordensforstyrrelser og straffbare handlinger må hele tiden veies opp mot retten til å ytre seg fritt.

Det å kunne ytre seg fritt offentlig er en grunnleggende menneskerettighet og en helt avgjørende premiss for et velfungerende demokrati som er vernet både i Grunnloven og internasjonale menneskerettigheter. I Grunnloven paragraf​ 101 står det uttrykkelig: «Alle kan møtes i fredelige forsamlinger og demonstrasjoner.» Denne rettigheten er politiet forpliktet til å verne ved å legge til rette for ytringer og beskytte dem som ønsker å ytre seg. Dette skal politiet gjøre uavhengig av innholdet i ytringen. Det er det frie ordskifte i vårt demokrati vi skal beskytte.

Politiet har derfor ikke mulighet til å nekte noen å ytre seg eller la være å beskytte ytringsfriheten fordi budskapet er provoserende. Politiet må også beskytte ytringsfriheten for de som fremsetter ytringer som politiet eller myndighetene tar avstand fra.

Plikten til å beskytte ytringer gjelder også motdemonstrasjoner. Det innebærer at de som ønsker å ytre seg mot Sian, har krav på den samme tilretteleggingen og beskyttelsen som Sian. Fordi ytringsfriheten omfatter det å ytre seg direkte mot meningsmotstandere, kan ikke politiet henvise motdemonstranter til å ytre seg på andre steder eller andre tidspunkter.

Hva gjør politiet den 12. september?

Av naturlige årsaker vil vi ikke å gå i detaljer omkring sikkerhetstiltak, men vi vil være synlig til stede.

Politiet har opprettet en dialog med arrangør og med interesserte parter i forkant av markeringen. Vi planlegger å ha en tilbaketrukket rolle under markeringen, men vi vil ha både uniformert og sivilt politi i området. Vi vil bruke gjerder for å skille Sian og motdemonstranter og det vil bli visitering av de som ønsker tilgang til Østre torg. Hvis noen har med seg gjenstander som kan kastes eller på annen måte kan skape fare for liv og helse, må man regne med å bli fratatt disse. Politiet vil heller ikke tillate lydanlegg eller andre innretninger som med ren støy kan overdøve Sian, men vi vil ikke ta fra folk plakater og instrumenter.

Under demonstrasjonen vil politiet forsøke å gi alle parter likeverdige muligheter til å ytre seg. I tillegg skal politiet ivareta alminnelig ro, orden og sikkerhet.

Justisminister Monica Mæland skrev i en kronikk i Aftenposten 2. september blant annet at «Vi må tåle ytringer uten å svare med vold». Dette er jeg enig i. Ytringsfriheten omfatter ikke å ytre seg gjennom vold, trusler og skadeverk. Straffbare handlinger vil bli fulgt opp av politiet.

Mitt ønske for denne markeringen er at dere benytter dere av ytringsfriheten og at dere gjør det innenfor vårt demokratiske samfunns spilleregler. Vi bærer alle et felles ansvar for å ivareta ytringsfriheten som en grunnpilar i vårt samfunn.

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=”280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=”282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.