Nytt

Et kraftig musikkanlegg pumpet ut musikk under hele SIANs markering. Hverken Mahler eller Vivaldi stod på repertoaret. Foto: Øyvind Thuestad

Det var så godt som umulig å høre SIANs appeller på Tøyen i Oslo i går, men politiet avviser at de har ansvar for å stanse sabotasje mot en lovlig demonstrasjon.

Da Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) hadde en markering på Tøyen torg i Oslo i går, ble de møtt av en kakofoni. Motdemonstranter brukte blant annet et kraftig musikkanlegg, trommer, messingblåsere og sirener for å skape en vegg av lyd som overdøvet appellene fra SIANs stand.

Foto: Øyvind Thuestad

Politiet var tilstede med store mannskaper i både uniform og sivilt, samt hunder og hester.

Tre personer ble innbrakt og fem personer bortvist av politiet under den to timer lange markeringen.

Operasjonsleder Tor Grøttum i oslopolitiet opplyser til Document at motdemonstrantene hadde meldt fra om at de ville være tilstede.

– Ja, det var kjent for oss at det var grupperinger som skulle ha en mot-demo. Det var meldt inn.

– Man trenger ikke tillatelse?

– Nei, man må melde inn, og så blir det en totalvurdering på det, om det kommer i konflikt med den opprinnelige søkeren.

Grøttum presiserer at han med konflikt utelukkende sikter til plassen hvor man har fått tillatelse til å holde sin markering, at ingen andre skal gjøre krav på samme plass.

– Er det greit at motdemonstranter, som åpenbart er ute for å sabotere lydmessig, ødelegger for en annen demonstrasjon? Man hørte jo ikke et kvidder av det som ble sagt fra scenen?

– Det er ikke min oppgave å beskrive om det er greit. Politiet gjør sine vurderinger, og sørger for at den lovlig meldte markeringen blir gjennomført. Så vil det være utfordringer med tanke på lyd og den biten der. Vi har ansvar for ro og orden, og det er klart det er utfordrende når det blir kastet ting, og at man har intensjon om å ødelegge for det som er meldt inn, men lyden er ikke noe vi får… det er ikke noe grunnlag for oss til å gjøre noen grep sånn at lyden blir hørt. I dette tilfellet får begge sider holde på, så får vi ta fortløpende ansvar for om det er sikkert nok å la det bli gjennomført.

Foto: Øyvind Thuestad.

– Så politiet er ene og alene opptatt av sikkerheten?

– Ja, vi har ansvar for orden og sikkerheten til arrangøren, til motdemonstrantene, og til tredjeperson.

– Det dere skriver på Twitter, at «politiet er på stedet for å sikre ytringsfriheten», det omfatter ikke å bli hørt? Ytringsfriheten blir vel illusorisk om ingen kan høre hva man sier?

– Det er veldig vanskelig for politiet… man får lov til å ytre seg, det er det vi legger til rette for. Men det er utfordrende, selvfølgelig, når du blir møtt med verbal… ja, det var vel trommer og fløyter og rop og skrik.

– Det var også et kraftig musikkanlegg, med svære høyttalere, som spilte musikk?

– Begge parter har lov til å ytre seg. De vil jo komme i konflikt, det skjønner vi også.

– Du ser at det er et paradoks her: Man får ytre seg, men man blir ikke hørt?

– Jeg sier ikke at det er et paradoks, men det vil oppfattes som utfordrende å komme med sitt budskap når motparten overdøver. Det er ikke noe nytt at man opplever det.

– Og det griper man aldri inn mot? Det er ikke politiets oppgave?

– Nei, ikke i utgangspunktet.

– Hvordan synes politiet, summa summarum, at det hele forløp?

– Du så sikkert selv at vi var ganske bra tilstede, og i det ligger en trusselvurdering som vi har utarbeidet i forkant, ut fra etterretningsinformasjon som vi sitter på. Vi har jo kontakt med begge sider, og ut fra det tar vi ut mannskaper så vi mener det blir tilstrekkelig.

Politiet hadde rikelig med mannskap og materiell på og rundt Tøyen torg lørdag. Bare av denne typen biler telte vi ti stykker. Foto: Øyvind Thuestad.

Grøttum vil ikke gi noen vurdering av hvordan demonstrasjonen forløp.

– Markeringen ble gjennomført, motdemonstrantene fikk sagt og gjort det de skulle, og ingen ble skadet. Vi har gjort det vi skal gjøre, men det er klart det var krevende underveis, særlig når det blir kastet ting.

Fem personer ble bortvist fra området og tre personer ble innbrakt etter at de prøvde å ta seg opp på et tak med steiner, men ingen av dem som kastet ting mot SIAN er pågrepet, opplyser operasjonsleder Grøttum.

 

Forhåndsbestill Kjell Skartveits bok her til spesialpris!


Les også